PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Z analizy działań podejmowanych przez najistotniejszych aktorów na scenie międzynarodowej wynika, że obecnie gwarantem bezpieczeństwa staje się misternie tkana sieć międzynarodowych powiązań polityczno-gospodarczych z wykorzystaniem różnych metod, środków i sposobów działania. Bezpieczeństwo jest egzystencjalną potrzebą państw, a zmiany zachodzące w środowisku międzynarodowym mają istotny wpływ na ewolucję zagrożeń, wyzwań i szans, co w bezpośredni sposób przekłada się na konieczność wprowadzania zmian w strategiach bezpieczeństwa zarówno państw jak i innych podmiotów stosunków międzynarodowych.
Journals System - logo
Scroll to top