PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Problematyka samorządu i samorządności oraz demokracji lokalnej pojawiła się jako nowy przedmiot ustroju - i zarazem przedmiot studiów w związku z transformacją społeczeństwa. Ma wymiar ustrojowy i prawny, ekonomiczny i administracyjny, społeczny, psychologiczny, mentalny.
Journals System - logo
Scroll to top