PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (109-122)
Realizacja praw człowieka w zakresie odpowiedniego motywowania i rozwoju pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Motywowanie do pracy jest dziś ważnym elementem wpływającym na prawidłowe podejście do pracowników zatrudnionych w administracji publicznej. Motywowanie to również jedna z najważniejszych funkcji zarządzania organizacją, a umiejętność motywowania uważana jest za jedną z ważniejszych kompetencji menedżerskich. Osiąganie dobrych rezultatów w pracy zależy bowiem w dużej mierze od istniejących w organizacji narzędzi motywacyjnych, zaś odpowiednie i profesjonalne oddziaływanie na motywację pracowników najczęściej prowadzi do realizacji przez organizację wyznaczonych celów, a także przyczynia się do budowania lojalności jej członków, przy czym dostrzega się zwiększenie poziomu efektywności oraz zaangażowania pracowników w realizację zadań. Również rozwój każdej organizacji uzależniony jest w dużym stopniu od zespolonych przedsięwzięć, które dotyczą rozwoju strategii, rozwoju samej organizacji, a także – czy przede wszystkim – rozwoju zatrudnionego w takiej organizacji personelu. W tym procesie duże znaczenie odgrywa właściwe szkolenie i doskonalenie zawodowe. Motywowanie i rozwój pracowników stają się ważną przesłanką do realizacji praw podstawowych, które towarzyszą ludziom realizującym zadania w administracji publicznej. Bez odpowiedniego wdrażania tych praw nie ma mowy o właściwym zarządzaniu ludźmi w organizacji. Dlatego też artykuł ten będzie wskazywał na przesłanki wykorzystania przez zarządzających modelu motywacji pracowników, co wpływa pośrednio również na ich rozwój zawodowy.
 
REFERENCJE (20)
1.
Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna.
 
2.
Bartkowiak, G. (1997). Psychologia zarządzania, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
3.
Bramley, P. (2007). Ocena efektywności szkoleń, Kraków: Dom wydawniczy ABC a Wolters Kluwer business.
 
4.
Borkowska, S. (2004). Motywowanie dziś i jutro; główne problemy. W: S. Borkowska (red.), Motywować skutecznie, Warszawa: Wydawnictwo IPiSS.
 
5.
Borkowska, S. (2006). Motywacja i motywowanie. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: PWN.
 
6.
Franke, R.H., Kaul, J.D. (1978). The Hawthorne experiments: First statistical interpretation, „American Sociological Review” nr 43(5).
 
7.
Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: PWN.
 
8.
Juchnowicz, M. (2000). Motywowanie w toku pracy. W: A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Warszawa: Poltext.
 
9.
Landsberg, M. (1999). Tao szkolenia, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 
10.
Levy-Leboyer, C. (1997). Kierowanie kompetencjami, Warszawa: Poltext.
 
11.
Lundy, O., Cowling, A. (2000). Strategie zarządzania zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC.
 
12.
Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych.
 
13.
Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: PWE.
 
14.
Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody, Warszawa: PWE.
 
15.
Sekuła, Z. (2008). Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Warszawa: PWE.
 
16.
Sikora, J., Kopertyńska, M. (2009). Motywowanie pracowników, Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 
17.
Stevenson, N. (2002). Motywowanie pracowników. Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu, Warszawa: Liber.
 
18.
Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (1999). Kierowanie, Warszawa: PWE.
 
19.
Walkowiak, R. (2013). Rozwój pracowników. W: R. Walkowiak, I.Z. Czaplicka-Kozłowska, A.J. Kozłowski, S. Stachowska (red.), Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, Włocławek: Wydawnictwo Expol.
 
20.
Zając, Cz. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 
Journals System - logo
Scroll to top