PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (217-228)
Reception of the asylum seekers, their rights and duties in the light of the EU human rights standards
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (8)
1.
ECtHR - M.S.S. v Belgium and Greece [GC], Application No. 30696/09.
 
2.
Gilas J. (1999), Prawo międzynawowe, Toruń.
 
3.
Khlaifia and Others v. Italy (no. 16483/12).
 
4.
OJ L. 180/31-180/59; 29.6.2013, (EU)No 604/2013.
 
5.
OJ L. 180/96 -105/32; 29.6.2013, 2013/33/EU.
 
6.
OJ L.212/12-212/23; 7.8.2001, 2001/55/EC.
 
7.
Szklanna A. (2010), Ochrona prawna cudzoziemca w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warsaw.
 
8.
Tarakhel v. Switzerland, Application no. 29217/12, Council of Europe: European Court of Human Rights, 4 November 2014, available at: http://www.refworld.org/cases,....
 
Journals System - logo
Scroll to top