PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (55-66)
Respecting the human rights – the rights of immigrants. Between needs and capabilities of the countries hosting the immigrants
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
 
REFERENCJE (7)
1.
Becker Ch., Die Zehn Gebote. Verfassung der Freiheit, Augsburg 2004, pp. 95 and the fallowing.
 
2.
Bułajewski S., The Right to life in the light of Polish Constitution and the international treaties binding on Poland, [in:] B. Sitek i inni (ed.), Human rights, spiritual values and global economy, South Jordan 2011, pp. 4-16.
 
3.
Heather P., Upadek cesarstwa Rzymskiego, translation J. Szczepański, Poznań 2012, pp. 63–122.
 
4.
Miruć A., O potrzebie integracji państwa w sferze pomocy społecznej, [in:] G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj (ed.), Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej, Olsztyn-Bari 2008, pp. 630-638.
 
5.
Nakielska I., Tradycje ochrony praw socjalnych w Polsce – dwudziestolecie międzywojenne, [in:] Dammacco G., Sitek B., Cabaj O. (ed.), Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej, Olsztyn-Bari 2008, pp. 639–649.
 
6.
Wedel-Domaradzka A., Ekonomiczny wymiar kresu życia ludzkiego – wybrane problemy, [in:] Dammacco G., Sitek B., Cabaj O. (ed.), Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej, Olsztyn-Bari 2008, pp. 524–525.
 
7.
Wojciechowska A., Prawo człowieka do ochrony zdrowia w świetle reguł rządzących gospodarką rynkową, [in:] Dammacco G., Sitek B., Cabaj O. (ed.), Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej, Olsztyn-Bari 2008, pp. 535–541.