PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
We współczesnych społeczeństwach globalnych zachodzą przemiany więzi społecznych. Z jednej strony rozwija się świadomość wspólnej solidarności światowej, a drugiej następuje wzrost egoizmu społecznego, który zwiększa poczucie alienacji wśród jednostek oraz grup społecznych. Brak właściwych relacji i dezintegracja ludzkich więzi w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia się sfery bezpieczeństwa społecznego.
Journals System - logo
Scroll to top