PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (229-240)
The principle of fostering parties’ confidence in public authorities in administrative proceedings regarding foreigners or refugees – selected issues
 
Więcej
Ukryj
1
University of Social Sciences, Łódź, Poland
 
 
 
REFERENCJE (13)
1.
Iserzon, E., Starościak, J. (1961). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warsaw.
 
2.
Łaszczyca, G., Martysz, Cz., Matan, A. (2005). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, vol. I, Kraków.
 
3.
Langrod, J.S. (1959). Uwagi o kodyfikacji postępowania administracyjnego, “Państwo i Prawo”, issue 5-6.
 
4.
Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Journal of Laws 1997.78.483.
 
5.
The Act of 24 March 1920 on the Acquisition of Real Estate by Foreigners, Journal of Laws 2017.2278.
 
6.
The Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure, Journal of Laws 2017.1257.
 
7.
The Act of 17 June 1966 on Enforcement Proceedings in Administration, Journal of Laws 2018.1314.
 
8.
The Act of 31 January 1980 on the Supreme Administrative Court and on the Amendment of the Act – Code of Administrative Procedure, Journal of Laws 1980.4.8.
 
9.
The Act of 6 September 2001 on Access to Public Information, Journal of Laws 2018.1330.
 
10.
The Act of 12 December 2013 on Foreigners, Journal of Laws 2017.2206.
 
11.
The Act of 14 June 2003 on Granting Protection to Aliens within the Territory of the Republic of Poland, Journal of Laws 2018.1109.
 
12.
The Act of 3 December 2010 on the Amendment of the Act – Code of Administrative Procedure, and of the Act – Law on Proceedings Before Administrative Courts, Journal of Laws 2011.6.18.
 
13.
The Act of 7 April 2017 on the Amendment of the Act – Code of Administrative Procedure, and of some other Acts, Journal of Laws 2017.935.