PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (141-154)
The right of the child to be heard – from CRC standards to Albanian law provisions and their application
 
Więcej
Ukryj
1
School for Magistrate, Tirana, Albania
 
 
Journals System - logo
Scroll to top