PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (105-124)
The role of the concept of diversity management in respecting human rights in an organisation
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
 
REFERENCJE (25)
1.
A Guide for Integrating Human Rights into Business Management, Business Leaders Initiative on Human Rights, 2016.
 
2.
Biznes i prawa człowieka: czas na pragmatyzm, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Analiza tematyczna nr 1/2013, dostępne na: http://odpowiedzialnybiznes.pl... (dostęp: 1.11.2016).
 
3.
Embedding Human rights in Business Practice, United Nation Global Compact, 2009.
 
4.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Biznes i prawa człowieka: czas na pragmatyzm, Analiza tematyczna nr 1/2013, s. 1-2, dostępne na: http:// odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/analiza-tematyczna_1_2013_prawa_czlowieka1.pdf (dostęp: 1.11.2016).
 
5.
Griggs L.B. (1995). Valuing diversity: Where from ...where to?, w: Valuing diversity: New tools for a new reality, red. L. B. Griggs, L.L. Louw, McGraw-Hill, s.1–14.
 
6.
Gross-Gołacka E. (2013). Zarządzanie różnorodnością jako strategia firmy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 12, cz. II, s. 319–329.
 
7.
Gross-Gołacka E. (2016). Rola koncepcji zarządzanie różnorodnością w doskonaleniu organizacji, ”Problemy Jakości” nr 4, s. 28–34.
 
8.
Gross-Gołacka E. (2017). Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji, Difin (w druku).
 
9.
Habermas J. (2009). Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
10.
Human Rights Impact Assessment, “Cornell International Law Journal” Vol. 40, Issue 1, 2007, p. 138–146.
 
11.
Human Rights Translated: A Business Reference Guide, Castan Centre for Human Rights Law, International Business Leaders Forum, and Office of the United Nations High Commissioner for Human Right, 2008.
 
12.
Konrad A.M., Prasad P., Pringle J (red.).(2006). Handbook of Workplace Diversity Sage Publications 2006.
 
13.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z pózn.zm.).
 
14.
Massarani T.F., Drakos M.T., Pajkowska J. (2007). Extracting Corporate Responsibility: Towards a Human Rights Impact Assessment, “Cornell International Law Journal” Vol. 40, Issue 1, p. 138-146.
 
15.
Mor Barak M.E. (2011). Managing Diversity. Toward a Globally Inclusive Workplace, Sage Publications.
 
16.
My business and human rights. A guide to human rights for small and mediumsized enterprises, European Commission 2015.
 
17.
Osiatyński W. (2011). Prawa człowieka i ich granice, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 
18.
Özbilgin M., Tatli A. (2008). Global Diversity Management: An Evidence-Based Approach, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.
 
19.
Ploszka A. (red.). (2017).Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Polska Rada Biznesu, Warszawa.
 
20.
Ruggie J.G. (2007). Business and Human Rights: The Evolving International Agenda, “American Journal of International Law” Vol. 101, Issue 4, p. 819–840.
 
21.
The “State of Play” of Human Rights Due Diligence Anticipating the next five years Volume One: General Overview, Institute for Human Rights and Business (IHRB), 2011.
 
22.
Thomas R.R. Jr. (1992). Managing diversity: A conceptual framework w: Diversity in the workplace, red. S. E. Jackson, Guilford Press.
 
23.
UN Global Compact. Communication on Progress 2011, UN Global Compact, Rio Tinto 2012.
 
24.
Webb J. (1997). The Politics of Equal Opportunity, “Gender, Work and Organization” Nr 4(3).
 
25.
Zielińska E. (2007). Polityka równego traktowania kobiet i mężczyzn – podstawy prawne w: E. Gross-Gołacka, P. Kaczmarek (red.), Przewodnik dobrych praktyk. Firma Równych Szans, UNDP, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top