PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kapitał ludzki w XXI wieku najczęściej kojarzony jest z edukacją w szkołach średnich i wyższych, szkoleniami dorosłych, nauką, badaniami, technologią. Niezwykle rzadko pojawia się w Polsce myślenie, które wiąże jakość kapitału ludzkiego z najwcześniejszymi doświadczeniami edukacyjnymi człowieka, jego wychowaniem w rodzinie, pobytem w przedszkolu. Tymczasem właśnie to we współczesnym dzieciństwie kształtują się nasze umiejętności społeczne, werbalne i emocjonalne, niezbędne w dalszej karierze szkolnej i zawodowej, sprzyjające udanemu życiu w przyszłości.
Journals System - logo
Scroll to top