PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (105-113)
Wpływ rozwoju Internetu rzeczy na bezpieczeństwo człowieka
 
Więcej
Ukryj
1
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rewolucja cyfrowa na naszych oczach stała się faktem i od wielu dziesięcioleci nowoczesne technologie stają się katalizatorem zmian i pozwalają na jeszcze szybszy rozwój. Wszechobecny Internet spowodował przenikanie się kultur, obrzędów czy tradycji bez ograniczeń geograficznych i czasowych. Człowiek i maszyna zaczynają żyć w pewnej symbiozie, a im gęstsza jest sieć połączeń między ludźmi i urządzeniami, tym łatwiej włamać się do niej i wykraść dane. Maszyn podłączonych do sieci jest dziś zdecydowanie więcej niż ludzi, a do roku 2020 liczba urządzeń podłączonych do Internetu przekroczy 50 mld. Śmiało możemy mówić o świecie rzeczy, z których człowiek z jednej strony będzie czerpał profity, ale z drugiej musi być czuły na możliwe zagrożenia. Internet rzeczy napędza finanse oraz gospodarkę, służy poprawie opieki zdrowotnej i życia człowieka. Pozwala na lepszą komunikację, logistykę czy transport. Zbierane jednak dane pozwalają również na niekontrolowaną inwigilację, nielegalne gromadzenie informacji czy przejęcie kontroli nad prywatnością. Wraz z rozwojem Internetu rzeczy takie wyzwania stają się coraz bardziej realnymi problemami. Odpowiedzią powinno być wprowadzenie światowych regulacji prawnych, które wyprzedzą zagrożenie i zabezpieczą człowieka przed konsekwencjami, których dziś nawet sobie nie wyobrażamy.
 
REFERENCJE (19)
1.
Ashton K. (2009). That ‘Internet of Things’ Thing. In the real world, things matter more than ideas. RFID Journal.
 
2.
Babcock P. (1993). Webster’s Third New International Dictionary of the English Language, Könemann: Published by Merriam-Webster.
 
3.
Baig M.M., GholamHosseini H. (2013). Wireless remote patient monitoring in older adults, Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Osaka, Japan: 35th Annual International Conference of the IEEE.
 
4.
Brodie B. (1995). Strategy as a Science, “World Politics” 1, 949, s. 477. Levy M.A., Is the Environment a nationalSecurity Issue?, International Security.
 
5.
Cygan T. (2016). Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Wrocław: Presscom.
 
6.
Dunbar R. (1998). Grooming, gossip, and the evolution of language. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 
7.
Evans D. (2011). The Internet of Things – How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything. CISCO Internet Business Solutions Group (IBSG). White Paper.
 
8.
Gawkowski K. (2017). Administracja samorządowa w teorii i praktyce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
9.
Gąska M. (2011). Problematyka bezpieczeństwa społeczności lokalnych, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym, Zamość: WSH-E.
 
10.
Goban-Klas T. (1999). Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy, [w:] W drodze do społeczeństwa informacyjnego, red. J. Lubacz. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji.
 
11.
Karimi K., Atkinson G. (2013). What the Internet of Things (IoT) Needs to Become a Reality, Free-Scale and ARM, Austin, USA: White Paper.
 
12.
Koziej S. (2016). Transsektorowy charakter cyberbezpieczeństwa. Strategiczne wyzwania dla Polski i NATO. Warszawa: IBK.
 
13.
Liderman K. (2012). Bezpieczeństwo informacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Mattern F., Floerkemeier C. (2010). From the Internet of Computers to the Internet of Things. Zurich.
 
15.
Wiśniewski B., Zalewski S., Podleś D., Kozłowska K. (2004). Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
16.
Smith I.G. (2012). The Internet of Things 2012. Halifax: New Horizons IERC.
 
17.
Vermesan O., Friess P., Guillemin P., Gusmeroli S., Sundmaeker H., Bassi A., Jubert I.S., Mazura.
 
18.
M., Harrison M., Eisenhauer M., Doody P. (2011). Internet of Things Strategic Research Roadmap. Berlin: IERC Cluster SRA.
 
19.
Viswanathan H., Lenney M., Woysch G. (2012). IoT – Going horizontal to win in verticals!, [w:] ‘The Internet of Things – Where it is going?’ A Global Overview, [w:] I.G. Smith (ed.), The Internet of Things 2012 New Horizons. Oslo, Norway: IERC.
 
Journals System - logo
Scroll to top