PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (261-280)
ZJAWISKO SIĘGANIA PO LEGALNE I INNE SUBSTANCJE O DZIAŁANIU ODURZAJĄCYM
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Intencją artykułu jest zwrócenie uwagi czytelnika na pojawienie się (i stopniowy rozwój) zjawisk, które mają szansę zdestabilizować obraz „sceny narkotykowej” w Polsce. Usatysfakcjonowani sukcesami polityki karnej w dziedzinie zwalczania narkomanii „zapominamy”, że nie gwarantuje ona natychmiastowych zmian postaw młodych ludzi wobec narkotyków. W obliczu bieżących problemów ekonomiczno-gospodarczych i społecznych kraju (niskie pensje, wysoki poziom bezrobocia - także wśród młodych, „ śmieciowe umowy”, „oszczędności” państwa w edukacji czy opiece zdrowotnej itd.) teraźniejszość i perspektywy życiowe młodych ludzi nie wyglądają „różowo”. Świadomość tę mają nie tylko dorośli, również dzieci i młodzież, której możliwości korzystania z dóbr i osiągnięć cywilizacji zostały ograniczone i której poświęca się mniej czasu i uwagi (i nie chodzi tu tylko o rodziców). Określony procent tej wrażliwej grupy społecznej będzie szukać własnych rozwiązań problemów dnia codziennego, co nie oznacza, iż każde z tych rozwiązań będzie trafne, pozytywne. Szukaniu „sztucznych podniet”, likwidacji napięć emocjonalnych, potrzeby znalezienia lepszych form komunikacji z rówieśnikami i realizacji szeregu ich innych potrzeb może towarzyszyć podbudowa w postaci środków psychoaktywnych i odurzających. Ze wstępnych badań naukowych, a także codziennej obserwacji wynika, że tak faktycznie się dzieje. Zjawiska te, omówione w artykule, wymagają bliższego, pilnego rozpoznania, gdyż dotyczą zdrowia i życia młodych ludzi.
 
REFERENCJE (20)
1.
Chmielewska K., Baran-Furga H., Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, Centrum pomocy rodzinie przy Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, Warszawa 1998.
 
2.
Leksykon terminów alkohol i narkotyki, Światowa Organizacja Zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1997.
 
3.
Młodzież a środki psychoaktywne, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa 2011.
 
4.
Pużyński S., Wciórka J., Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Vesalius, Kraków-Warszawa 2000.
 
5.
Raport z badania Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w Warszawie w ocenie nauczycieli Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2011.
 
6.
Sprawozdanie roczne: 2010 stan problemu narkotykowego w Europie, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Luksemburg 2010.
 
7.
Szukalski B., Narkotyki Kompendium wiedzy o środkach uzależniających, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005.
 
8.
Wciórka J. (red.), Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.
 
9.
Chojecki D., Nowe substancje psychoaktywne: mefedron i syntetyczne kanabinoidy, „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”, nr 2 (50), KBPN, Warszawa 2010.
 
10.
Kidawa M., Chojecki D., Nowe narkotyki oraz „Dopalacze” w kontekście Europejskim i światowym , „Serwis Informacyjny NARKOMANIA” 2011 nr 3 (55).
 
11.
Krawczyk W. Narkotyki syntetyczne, „Remedium” 2005, nr 11.
 
12.
Łukasik-Głębocka M., Dekstrometorfan i Benzydamina – nowe substancje odurzające, „Serwis Informacyjny NARKOMANIA” 2008, nr 2 (41).
 
13.
Malczewski A., Młodzież a narkotyki,” Serwis Informacyjny NARKOMANIA” 2011, nr 2 (54).
 
14.
Brighton cheerleader Hester Stewart’s death linked to party drug GBL.
 
17.
Hull L., Pictured: The young woman ravaged by GBL - the legal party drug the Government won’t Ban, http://www.dailymail.co.uk/new....
 
18.
Kidawa M., Krokodyl - niebezpieczny narkotyk, http://www.narkomania.gov.pl/p....
 
19.
Po dopalaczach nastaje moda na GBL, http://www.rynekzdrowia.pl/Far....
 
20.
Shuster S., The Curse of the Crocodile: Russia’s Deadly Designer Drug, http://www.time.com/time/world....
 
Journals System - logo
Scroll to top