PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (11-21)
Autorytet: pytania, wobec których stajemy
 
Więcej
Ukryj
1
?
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zagadnienie autorytetu nie pozwala nam cieszyć się wygodą jednoznaczności. Autorytet jest pojęciem szerokim, ważnym w wielu dziedzinach naszego życia. Czy autorytet się posiada, czy się nim jest? Jeśli jest on tym, co się miewa, czy jest to zatem kwestia jakiegoś jednorazowego aktu nabycia? W jaki sposób? Czy autorytet jest przyznawany w geście bezwolnej uległości, czy za sprawą rozumowego uznania wyższości czyjegoś osądu nad naszym własnym? Czy autorytetem, jeśli się nim jest, trzeba być w ogóle, czy tylko w pewnej dziedzinie? Na zawsze, czy przez pewien czas? Czy autorytet może się mylić, czy też winna cechować go absolutna nieomylność? Czy jest on rodzajem zaszczytu, czy obowiązkiem? Skąd bierze się niechęć do autorytetów? Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na te i inne pytania, przed którymi stajemy, myśląc: autorytet. Są one jednak stawiane w tekście w nadziei, że mimo wszystko, wyłoni się z nich przynajmniej zarys sensu nie tyle nawet pojęcia, ile fenomenu – nieodmiennie pociągającego w swojej niejednoznaczności.
 
REFERENCJE (12)
1.
Arendt H. (1994). Co to jest autorytet, [w]: Między czasem minionym a przyszłym, tłum. Mieczysław Godyń, Wojciech Madej, Warszawa: Fundacja Aletheia.
 
2.
Arendt H. (2004). Eichmann w Jerozolimie, tłum. Adam Szostkiewicz, Kraków: Znak.
 
3.
Arendt H. (1994). Kryzys edukacji [w]: Między czasem minionym a przyszłym, tłum. Mieczysław Godyń, Wojciech Madej, Warszawa: Fundacja Aletheia.
 
4.
Bocheński J. (1993). Co to jest autorytet, [w]: Logika i filozofia. Wybór pism, oprac. Jan Parys, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Dudzikowa M. (2007). Pomyśl siebie... Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
6.
Filek J. (2000). Filozofia jako etyka, Kraków: Znak.
 
7.
Gadamer H.-G. (1992). Dziedzictwo Europy, tłum. A. Przyłębski, Warszawa: Fundacja Aletheia – Wydawnictwo SPACJA.
 
8.
Gadamer H.-G. (2004). Prawda i metoda, tłum. Bogdan Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Krokiewicz A. (2000). Zarys filozofii greckiej, Warszawa: Aletheia.
 
10.
Olbrycht K. (2009). O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
11.
Taranczewski P. Porzuceni mistrzowie, [w]: Znak 2007, nr 622, s. 63.
 
12.
Witkowski L. (2009). Wyzwania autorytetu, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
Journals System - logo
Scroll to top