PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (17-27)
Bezpieczeństwo informacyjne jako cel ataku terrorystycznego
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (6)
1.
Koncepcja strategiczna obrony i bezpieczeństwa członków OrganizacjiTraktatu Północnoatlantyckiego, przyjęta przez szefów państw i rządóww Lizbonie, Lizbona 19-20 listopada 2010 r.
 
2.
Liderman K., O zagrożeniach dla skutecznej ochrony informacji, przetwarzanej w sieciach i systemach teleinformatycznych, powodowanychnowomową, Biuletyn IOZ. Nr 2, WAT, Warszawa 2011 (w druku).
 
3.
Raport MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2010 r.
 
4.
Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2011-2016. Wersja 1.1. Warszawa. Czerwiec 2010.
 
5.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. 2007 r.
 
6.
Strategy for Operating in Cyberspace. USA Department Of Defense, Lipiec 2011 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top