PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (165-181)
Bezpieczeństwo jako nowe wyzwanie w usługach – ochrona w czasie i po kryzysie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pandemia COVID-19 spowodowała, że centralnym wyzwaniem w sektorze usług stało się bezpieczeństwo. Odnosi się ono w jednakowym stopniu do klientów, jak też pracowników organizacji usługowych. W artykule omówiono źródła zagrożeń bezpieczeństwa w usługach w związku z pandemią COVID-19, które wynikają z cechy usług, jaką jest ich interaktywność, oraz działania prowadzone na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w usługach.
 
REFERENCJE (20)
1.
Berry L.L., Danaher T.S., Askoy L., Keiningham T.L. (2020). Service safety in the pandemic age, „Journal of Service Research” 23(4), 391–395.
 
2.
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W. (2012). Marketing usług, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
3.
Frąckiewicz E., Rudawska E. (2005). Usługi jako wyznacznik rozwoju gospodarczego, „Handel Wewnętrzny” 51(3), s. 11–18.
 
4.
Grönroos C., Gummerus J. (2014). The service revolution and its marketing implications: service logic vs service-dominant logic, „Managing Service Quality” 24(3), s. 206–229.
 
5.
Grönroos C., Voima, P. (2013). Critical service logic: making sense of value creation and co-creation, „Journal of the Academy of Marketing Science” 41(2), s. 133–150.
 
6.
Kamiński J. (2015). Stakeholder marketing – w poszukiwaniu nowej roli marketingu w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie, „Marketing i Rynek” 6, s. 2–11.
 
7.
Kamiński J. (2016). Refleksje nad zakresem nauki o marketingu jako dyscypliny naukowej, cz. 2, „Marketing i Rynek” 7, s. 6–16.
 
8.
Kamiński J. (2020). Comments on teaching marketing directions management with practical profile, „Social Dissertations” 14(2), s. 86–106.
 
9.
Kłosiewicz-Górecka U. (2021). Plany przedsiębiorstw handlowych w Polsce na rok 2021, „Marketing i Rynek” 1, s. 30–32.
 
10.
Kotler P. (2008). Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 
11.
Korolczuk S. (2021). Innowacje bankowe jako czynnik konkurencyjności Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim. Praca dyplomowa. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, promotor dr hab. Jacek Kamiński, prof. PSW, Biała Podlaska.
 
12.
Levitt T. (1960). Marketing myopia, „Harvard Business Review” 38 (July–August), s. 45–46.
 
13.
Maslow A.H. (1943). A Theory of human motivation, „Psychological Review” 50(4), s. 370–396.
 
14.
Negina C., Caniėls M.CJ., Bloemer J.M.M., van Birgelen M.J.H. (2015). Value cocreation in service interactions: dimensions and antecedents, „Marketing Theory” 15(2), s. 221–242.
 
15.
Porter M. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wyd. Helion, Gliwice.
 
16.
Rathmell J.M. (1966). What is meant by services, „Journal of Marketing” 30 (October), s. 32–36.
 
17.
Seetharaman P. (2020). Business models shifts: Impact of Covid-19, „International Journal of Information Management” 54 102173, s. 1–4.
 
18.
Szymczak M. (red.) (1978). Słownik języka polskiego, t. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
19.
Vargo S.L., Lusch R.F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing, „Journal of Marketing” 68(1), s. 1–17.
 
20.
Vargo S.L., Lusch R.F. (2008). Service-dominant logic: continuing the evolution, „Journal of the Academy of Marketing Science” 36(1), s. 1–10.
 
Journals System - logo
Scroll to top