PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (9-20)
Budowanie marki osobistej przez pracownika
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Koniec XX i początek XXI wieku to czas, kiedy Internet i inne media stały się nieodłączną częścią życia każdego pracownika – z tego względu szczególnego znaczenia nabrało świadome kształtowanie marki osobistej przez pracownika na rynku pracy. W społeczeństwie zalewanym wieloma informacjami przekazywanymi różnymi kanałami stworzenie silnej i wyrazistej marki osobistej pozwala pracownikowi na świadome kształtowanie jego relacji z otoczeniem zewnętrznym, tj. z obecnym i przyszłym pracodawcą. Każdego roku ukazują się różnorodne publikacje poruszające to zagadnienie, co wskazuje, że temat ten znajduje się w kręgu zainteresowania nie tylko teoretyków, ale też praktyków zarządzania zasobami ludzkimi oraz specjalistów od marketingu. Uważają oni, że odpowiednie budowanie marki osobistej na ryku pracy jest elementem pozwalającym pracownikowi na otrzymanie dobrze płatnej pracy, z kolei pozyskanie pracownika o silnej marce osobistej gwarantuje pracodawcy, że pracownik ten wykona ambitne zadania i będzie generował wartość dodaną dla organizacji. Zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw pracownikami o silnej marce osobistej wydaje się więc uzasadnione, gdyż ta grupa pracowników może w znaczący sposób wpłynąć na organizację, biorąc pod uwagę zarówno jej bieżące, jak i przyszłe cele organizacyjne. Zadaniem artykułu jest wskazanie przyczyn wzrastającego zainteresowania problematyką marki osobistej, przedstawienie definicyjnego zróżnicowania pojęcia marki osobistej oraz narzędzi pozwalających na jej świadome budowanie, jak również określenie korzyści dla organizacji wynikających z zatrudnienia pracowników o silnej marce osobistej. Jednocześnie artykuł prezentuje kwestie, które wymagają dalszej eksploracji teoretycznej oraz kontynuowania badań naukowych.
 
REFERENCJE (12)
1.
Dutko M. (2014). Efekt Tygrysa – puść swoją osobistą markę w ruch! AkademiaInternetu.pl.
 
2.
Florek M., Augustyn A. (2011). Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego − zasady i procedury. Warszawa, Fundacja Best Place − Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Hofstede G. (2000). Kultury i organizacje. Warszawa, PWN.
 
3.
Kopeć J. (2012). Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
4.
Kotarbiński J. (2012). Mieć czy być? „Marketing w Praktyce”, nr 6.
 
5.
Malinowska-Parzydło J. (2015). Jesteś marką. Jak odnieść sukces i zostać sobą. Katowice, Wydawnictwo Helion.
 
6.
Pocztowski A. (red.) (2008). Zarządzanie talentami w organizacjach. Kraków, Wolters Kluwer.
 
7.
Rampersad H.K. (2010). Ty – marka inna niż wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego. Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 
8.
Schawbel D. (2012). Personal Branding 20. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 
9.
Stępowski R. (2014). Promocja marki. Poradnik dobrych praktyk. Lublin, Wydawnictwo Słowa i Myśli.
 
10.
Szczepański J. (2015). Strategiczny Brand Marketing. Praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla menedżerów i nie tylko. Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 
11.
Trzeciak S. (2015). Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
12.
Peters T. (1997). The Brand Called You. ,,Fast Company”, http://www.fastcompany.com/289... (dostęp: 04.06.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top