PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (233-246)
Chronimy (czy ciągle tracimy?) dane i informacje w organizacji
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dynamiczny rozwój technologiczny oraz gospodarczy powoduje wzrost znaczenia wartości informacji, która staje się kluczowym zasobem stanowiącym o działalności wielu przedsiębiorstw. Bezpieczeństwo informacji stanowi nie lada orzech do zgryzienia dla wszystkich organizacji. Większość nowo założonych firm zabezpiecza na potęgę swoje komputery, sieci i urządzenia mobilne, zapominając o podstawowym zagrożeniu, iż najsłabszym elementem bezpieczeństwa okazuje się człowiek.
 
REFERENCJE (12)
1.
ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (2007). Warszawa: www.giodo.gov.pl.
 
2.
Barta J., Markiewicz R., Fajgielski P. (2011). Ochrona danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
3.
Iwaszko B. (2012). Ochrona informacji niejawnych w praktyce. Wrocław: PRESSCOM.
 
4.
Kępa L. (2012). Dane osobowe w firmie. Warszawa: Difin.
 
5.
Kępa L. (2014). Ochrona danych osobowych w praktyce. Warszawa: Difin.
 
6.
Kluska M., Wanio G. (2013). Ochrona danych osobowych w działach kadr. Wrocław: PRESSCOM.
 
7.
Krasuski A. (2010). Outsourcing danych osobowych w działalności przedsiębiorstw. Warszawa: LexisNexis.
 
8.
Mitnick K. (2003). Sztuka podstępu. Warszawa: Helion.
 
9.
Wiewiórowski W.R. (2013). Prywatność pacjenta musi być chroniona, „IT w Administracji” z 2013 r. nr 2.
 
10.
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483). PN-ISO/IEC 27001:2007 Polski Komitet Normalizacyjny – Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024).
 
12.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top