PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (78-94)
Coaching w organizacjach – moda czy konieczność
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nieustające zmiany na rynku, konkurencja powodują, że organizacje poszukują nowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Dotyczą one sposobu działania zarówno kadry kierowniczej, jak i pracowników. Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku muszą kierować swoją uwagę na pracowników, a przede wszystkim na ich potrzeby. Efektem takich działań jest zaangażowanie pracowników w tworzenie wartości dodanej organizacji. Przedsięwzięcia te mogą być realizowane dzięki wykorzystaniu coachingu. Polega on na wspieraniu pracowników poprzez rozwój kompetencji zawodowych. Ukierunkowuje na pozytywne zmiany. Pomaga wykorzystywać posiadany kapitał w realizowaniu zadań zawodowych. Takie działania przyczyniają się do osiągania sukcesu organizacji na konkurencyjnym rynku. Coaching skierowany jest zarówno do osób zarządzających, jak i samych pracowników. Jego stosowanie pozwala realizować cele całej organizacji. Ponadto sprzyja rozwojowi zawodowemu osoby coachingowanej. Niezależnie od potrzeb zakres związany z celami biznesowymi jest określany przez samego coachowanego. Takie działania przyczyniają się do rozwoju kompetencji personelu w organizacji.
 
REFERENCJE (12)
1.
Antczak, B., (2014), Rodzaje i formy aktywności, „Journal of Modern Science”, TOM 2/21, s. 101-117.
 
2.
Bennewicz, M., (2012), w: „Coaching”, Nr 1 2012 styczeń – luty kwartalnik.
 
3.
O’Connor, J., Seymour, J., (2008), Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 
4.
Kukiełka-Pucher, D., (2009), Skuteczny coach kluczowe kompetencje, w: M. Sidor-Rządkowska (red.) Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadku, Kraków: Wyd. Oficyna Wolters Kluwers Business.
 
5.
Nowikowa K., (2016), Zarządzanie sukcesem w rozwoju osobistym, „Journal of Modern Science”, TOM 4/31, s. 157-176.
 
6.
Marciniak, S., (2009), Odmiany coachingu, w: M. Sidor-Rządkowska (red.) Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadku. Kraków: Wyd. Oficyna Wolters Kluwers Business.
 
7.
Pilipczuk, P., (2012) Współczesna mitologia coachingu, Gliwice: Wyd. Helion.
 
8.
Sidor-Rządkowska, M., (2009), Coaching – teoria, praktyka, studia przypadku, praca zbiorowa pod red. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer Polska, Sp. z o.o.
 
9.
Shmidt, Cz., (2009), Coaching – Strategia firmy – strategiczne zarządzania zasobami ludzkimi, w: Sidor-Rządkowska M. (red.) Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadku. Kraków: Wyd. Oficyna Wolters Kluwers Business.
 
10.
Neale, S., Spencer-Arnell, L., Wilson, L., (2010), Coaching inteligencji emocjonalnej, Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer Polska.
 
11.
Szejniuk, A., (2015), Coaching – narzędzie rozwoju kompetencji zawodowych, w: „Journal of Modern Science”, TOM 3/26, s. 73-87.
 
12.
Szejniuk, A., (2014), Równowaga praca – życie osobiste, „Journal of Modern Science”, TOM 2/21.
 
Journals System - logo
Scroll to top