PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (197-204)
Drogi i bezdroża bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (5)
1.
Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego – Europejska Polityka Energetyczna, COM (2007) 1 final.
 
2.
D. Yergin, Energy security in the 1990s, Foreign Affairs (1988) nr 1, s.111.
 
3.
Dz. U. 06.89.625 j.t.
 
4.
R.Reich, Globalization Works, Yale University Press, New Haven and London (2004) s. 499-512.
 
5.
Rzeczpospolita”, nr 168, z 20 VII 2001 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top