PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Każdy kto interesuje się psychologią społeczną niezależnie czy jest studentem psychologii, czy też innego kierunku studiów pragnącym uzupełnią wiedzę w sposób formalny, poszukuje informacji dla zrozumienia wzajemnego oddziaływania społecznego - czy to jednostek, czy to grup społecznych, czy też dużych zbiorowości ludzkich.
Journals System - logo
Scroll to top