PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (219-234)
Extrajudicial divorce – a contribution to the discussion
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (14)
1.
Antokolskaia, M. (2002). Grounds for divorce and maintenance between former spouses, Russia, http://ceflonline.net/wp-conte... (dostęp: 20.05.2018).
 
2.
Boć, J. (2005). Pojęcie administracji. W: J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław: Kolonia Limited.
 
3.
Budușan & Associates (8.02.2016). Divorce in Romania, https://www.ten-law.net/divorc....
 
4.
Dati del GUS disponibili nell’Annuario Demografico per l’anno 2017, https://stat.gov.pl /files/ gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/3/11/1/rocznik_demograficzny_2017. pdf.
 
5.
De Oliveira, G. (2002). Grounds for divorce and maintenance between former spouses, Portugal, http://ceflonline.net/wp-conte....
 
6.
Gajda, J. (2018). W: K. Pietrzykowski (ed.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa: C.H.Beck.
 
7.
Gromek, K. (2004). Rozwód „de lege lata” i „de lege ferenda”, „Monitor Prawniczy” No. 2. Legalis/el.
 
8.
Lipowicz, I. (2015). Nowe zjawiska w administracji publicznej – perspektywa ochrony praw obywatela. W: Z. Cieślak i A. Kosieradzka-Federczyk (ed.), Nowe zjawiska w administracji publicznej, Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. t. 4, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania.
 
9.
Lund-Andersen, I. e Krabbe, L. (2002). Grounds for divorce and maintenance between former spouses, Denmark, http://ceflonline.net/wp-conte....
 
10.
Murilo, S. e Marello G. (17.11.2017). Extrajudicial divorce in Brasil. https://marellos.com /n ews /brazil -extrajudicial-divorce.
 
11.
Pawliczak, J. (2018). W: K. Osajda (ed.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
 
12.
Raluca-Andreea Trîncă-Găvan (15.04.2014). The new trend in the matter of divorce: the divorce by notary procedure. Domestic Focus, https://www.lawyr.it/index.php....
 
13.
Sobczak, K. Radcowie: po rozwód także do notariusza, http://www.kancelaria.lex.pl/c....
 
14.
Wójcik, K. (07.01.2017). Francja: rozwód u notariusza, „Rzeczpospolita”. http://www.rp.pl/Rz ecz-o-prawie/301 079994-Francja-rozwod-u-notariusza.html.
 
Journals System - logo
Scroll to top