PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
Rozdział 1 PRAWA PODSTAWOWE/FUNDAMENTAL RIGHTS
27-42
Rozdział 2 RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA W DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ RESPECTING HUMAN RIGHTS IN THE ACTIVITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION
Rozdział 3 PRAWA CZŁOWIEKA PODLEGAJĄCE OCHRONIE ZE STRONY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ HUMAN RIGHTS SUBJECT TO PROTECTION BY PUBLIC ADMINISTRATION
STRESZCZENIE
Monografia wieloautorska po międzynarodowej konferencji o prawach człowieka pt. „From Human Rights to Essential Rights", która odbyła się 1 czerwca 2018 roku w Bari we Włoszech. Opracowanie zawiera 3 rozdziały zatytułowane: Prawa podstawowe/Fundamental rights, Respektowanie praw człowieka w działalności administracji publicznej/Respecting human rights in the activities of public administration, Prawa człowieka podlegające ochronie ze strony administracji publicznej/Human rights subject to protection by public administration. Artykuły są opublikowane w języku polskim lub języku włoskim.
Journals System - logo
Scroll to top