PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (67-80)
Informacyjny wymiar przepisów antykorupcyjnych jako gwarancja transparentności i bezpieczeństwa funkcjonowania organów stanowiących samorządu terytorialnego