PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (195-218)
Informatyczno-techniczne wsparcie działań Straży Granicznej w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest zaprezentowaniu kluczowych rozwiązań informatyczno- technicznych, wspierających działania polskiej Straży Granicznej w czasie realizacji jej ustawowych zadań, wśród których na pierwszy plan wysuwają się: ochrona granicy państwowej1 oraz kontrola ruchu granicznego2. Kontrola graniczna, co do zasady, powinna przebiegać możliwie najsprawniej, z jednoczesnym zachowaniem odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Taka kombinacja jest możliwa przede wszystkim dzięki specjalistycznej aplikacji, wspomagającej proces kontroli granicznej, o nazwie Zintegrowany System Ewidencji 6, w której przetwarzane są informacje, zawierające wyniki sprawdzeń określonych obiektów (osób, pojazdów, dokumentów itd.) w odpowiednich systemach poszukiwawczych oraz informacyjnych. Implementacja w systemie sprzętu zapewniającego weryfikację danych biometrycznych sprawiła, że zakres kontroli stał się jeszcze szerszy. W celu wsparcia funkcjonariuszy podczas ochrony granicy państwowej, wykorzystywany jest cały szereg urządzeń technicznych, składających się na tzw. System Elektronicznego Wsparcia Nadzoru (SEWN). Jego kluczowymi elementami są kamery termowizyjne, przewoźne jednostki nadzoru (PJN) oraz wieże obserwacyjne, wybudowane na znacznej części odcinka wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Za wsparcie ochrony granicy morskiej odpowiada Zintegrowany System Radarowego Nadzoru (ZSRN), którego poszczególne elementy są rozlokowane wzdłuż wybrzeża. Znaczny rozwój technologiczny, jaki w ostatnich latach odnotowała polska Straż Graniczna (możliwy w dużej mierze dzięki funduszom unijnym), sprawił, że obecnie jest to wyspecjalizowana formacja, gotowa realizować zadania na najwyższym europejskim poziomie.
 
REFERENCJE (7)
1.
Dzwonek, A., Kling, T. (2008). Biometria w dokumentach podróży. Biuletyn SG. Koszalin.
 
2.
Informator Straży Granicznej. (2011). Technika specjalna. Warszawa: Wyd. KGSG.
 
3.
Kazman, R., Port, D., COTS – Based Software System, wyd. Springer – Verlag GmbH, kwiecień 2004 r.
 
4.
Rawski, M. Urządzenia biometryczne wykorzystywane w Straży Granicznej.
 
5.
Konferencja naukowa Służby i formacje naukowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego RP Rzeszów 2010 r.
 
6.
Rawski, M. (2012). Informatyczne wspomaganie zarządzania procesami informacyjnymi w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej. Warszawa: Wyd. AON.
 
7.
SIS II system informacyjny Schengen. Broszura informacyjna Komisji Europejskiej,.Unia Europejska 2013 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top