PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Instytucje i organy Unii Europejskiej są przedmiotem licznych opracowań w Polsce, Europie i na całym świecie. Cechą charakterystyczną większości z nich jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących instytucji czy organów Unii, a więc struktury i zadań. Standardem stało się umieszczanie w jednym opracowaniu informacji dotyczących nie tylko instytucji i organów UE, ale również wielu innych elementów, takich jak: wiadomości o prawie wspólnotowym, wspólnych politykach czy historii integracji europejskiej. Tymczasem rozwój struktury i zakresu działań Unii europejskiej, obejmującej już 27 państw członkowskich, wymaga coraz wnikliwszych opracowań naukowych, opartych na źródłach prawa nie tylko traktatowego, ale również wtórnego czy prawa wewnętrznego, jak na przykład regulaminów czy statutów
Journals System - logo
Scroll to top