PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (357-365)
Kilka uwag o ochronie bezpieczeństwa informacyjnego RP
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (12)
1.
Białoskórski R. (2008), Kompendium ochrony informacji niejawnych w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa.
 
2.
Hoc S. (2009), Karnoprawna ochrona informacji. Opole.
 
3.
Hoc S. (2006), Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia, Opole.
 
4.
Hoc S. (2011), Ochrona informacji niejawnych Unii Europejskiej. „Przegląd Prawa Publicznego” nr 10.
 
5.
Hoc S. (2010a), Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa.
 
6.
Ochrona informacji niejawnych. Poradnik praktyczny. Wyd. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2011.
 
7.
Polok M. (2006), Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej w polskim systemie prawnym, Warszawa.
 
8.
Stankowska I. (2011), Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa.
 
9.
Szewc A. (2007a), Ochrona informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa.
 
10.
Szewc A. (2007b), Publicznoprawna ochrona informacji, Warszawa.
 
11.
Witkowski M., Jęda D. (2007), Ochrona informacji niejawnych – nowe rozwiązani,. Warszawa.
 
12.
Zalewski S. (2009), Dylematy ochrony informacji niejawnych, Katowice.