PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (173-186)
Komunikacja w rodzinie jako potrzeba w rozwoju dziecka
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule autorka podnosi, iż rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu każdego człowieka, dlatego bardzo ważne jest utrzymanie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi jej członkami. Zachowanie i pielęgnowanie ich jest możliwe dzięki prawidłowo prowadzonemu dialogowi. Podkreśla również, że podstawową potrzebą człowieka jest dążenie do życia stadnego, gromadzenia się, łączenia, przynależności. Przynależność do danej grupy społecznej daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, gwarantuje mu solidarność w chwilach potrzeby bycia pożytecznym i kompetentnym, poczucie docenienia oraz zaspokaja potrzebę komunikowania się (zrówno werbalnego, jak i niewerbalengo).
Journals System - logo
Scroll to top