PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (43-60)
Koronaobligacje a zrównoważony rozwój w Polsce
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Ekonomiczo-Humanistyczna w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Okres pandemii w Polsce i na świecie powodował powstanie nowych, nagłych wyzwań dla organów władzy publicznej. Jednocześnie uwaga społeczeństwa została zwrócona przede wszystkim na kwestie zdrowia i sposoby ochrony przed pandemią. Od samego początku pandemii w Polsce, tj. od marca 2020 r., powstała nieznana w Polsce koncepcja sfinansowania zadań rządu poprzez emisje obligacji spółki skarbu państwa PFR S.A. i sfinansowanie ich przez NBP . Jednocześnie przestrzeń publiczna w Polsce została nasycona informacjami, że inne uznane gospodarki świata zastosowały analogiczne rozwiązania jak Polska. Stanowi to zagmatwanie rzeczywistości. Rzetelnie traktując przedmiot tego badania, należy podkreślić, że istotnie różni się podstawa prawa celu inflacyjnego i status quo banku centralnego Japonii, EBC czy Fed. W każdym z wymienionych obszarów występują inne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące poziom cen. I co również ważne, w każdym z wymienionych obszarów istnieje utrwalona i kontynuowana kultura prawna interpretacji przepisów ustrojowych. Polska w żadnym z wymienionych obszarów nie może być porównywana. W Polsce koronaobligacje sfinansował NBP, omijając konstytucyjny zakaz finansowania budżetu państwa . Jednocześnie podjęte i przeprowadzone działania NBP w sprawie koronaobligacji ujawniają, że NBP, odchodząc od swojego kardynalnego zadania, nie widzi zagrożeń inflacyjnych w Polsce, co rzutuje na zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo przyszłego pokolenia Polaków.
 
REFERENCJE (11)
1.
Banaszak B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck.
 
2.
Bitner M., Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego.
 
3.
Chrzanowski M., Zawada P. (2020). Social economy and social innovations – an impulse for further, wider discussion, Journal of Modern Science, 2, s. 45.
 
4.
Kucharski P. (2011). Konstytucyjny zakaz finansowania deficytu budżetowego przez NBP a prawo Unii Europejskiej, PiP, 3.
 
5.
Majchrzycka-Guzowska A. (2019). Finanse i prawo finansowe, Wolters Kluwer, wyd. 11 rozszerzone, Warszawa.
 
6.
Ofiarski Z. (2017). Prawo bankowe, Wolters Kluwer.
 
7.
Oziębała W. (2020). Współczesne tendencje kształtowania się modelu nadzoru bankowego. Nadzór makro i mikroostrożnościowy, Wydawnictwo C.H. Beck.
 
8.
Rada Polityki Pieniężnej, Założenia polityki pieniężnej na rok 2021. Warszawa, 2020, s. 2.
 
9.
Rutkowski W. (2016). Bank Centralny i Polityka Pieniężna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
10.
Sitek P. (2017). Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego i Europejskiego Banku Centralnego w obliczu kryzysu finansowego i po kryzysie, [w:] Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich, red. M. Ganczar, J. Król, M. Szewczak, Łódź, Wydawnictwo Afinance.
 
11.
Sokalska E. (2020). Deliberative democracy in the time of crisis: participatory instruments at the local level and their limitations (some remarks), Journal of Modern Science, 2, s. 45.
 
Journals System - logo
Scroll to top