PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (182-204)
Kształcenie studentów zagranicznych podczas pandemii i w dobie postpandemicznej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ciągu ostatnich kilku lat Polska stała się atrakcyjną destynacją dla studentów z różnych części świata, szczególnie z Azji czy Afryki. Kandydaci na studentów Polsce przechodzą proces rekrutacyjny i po pozytywnej weryfikacji przez uczelnie oraz placówki konsularne, przyjeżdżają do naszego kraju i rozpoczynają studia. Pandemia, która zaatakowała cały świat na początku 2020 roku zaskoczyła wszystkich, wprowadziła wiele zmian do życia i funkcjonowania różnych instytucji, w tym wyższych uczelni. Konieczne było więc dostosowanie systemu kształcenia oraz wprowadzenie licznych zmian, w tym także w kształceniu studentów zagranicznych. Poniższe opracowanie ma na celu analizę sytuacji, w jakiej znalazło się kształcenie studentów zagranicznych w Polsce oraz analizę funkcjonowania samych studentów w Polsce. Zmianie musiały ulec zasady rekrutacji oraz sposoby pozyskiwania takich studentów. Życie samych studentów też uległo modyfikacji, z uwagi na istniejące restrykcje i ograniczenia. Ze względu na pandemię i ograniczenia w działaniu uczelni w bardzo krótkim czasie zmuszono nas do przeniesienia procesu dydaktycznego ze świata rzeczywistego do świata wirtualnego. Nie wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli na to przygotowani i nie wszyscy byli skłonni do takiej transformacji. Zmiany dotknęły wszystkich, ale studentów zagranicznych przebywających poza swoimi domami w sposób szczególny.
Journals System - logo
Scroll to top