PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (143-151)
Miejsce poradnictwa online w systemie działań wspierających
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Poradnictwo w różnych dziedzinach życia społecznego zajmuje ważną pozycję. Zapewnia wsparcie społeczne w warunkach takiego wsparcia wymagających. Ostatnimi laty potrzeby w tym obszarze wzrosły lawinowo. Celem artykułu jest analiza postrzegania społecznego poradnictwa online. W tym celu przebadano 98 osób, których wypowiedzi stały się podstawą do sformułowania interesujących wniosków. Przydatność i efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zróżnicowana w różnych grupach wiekowych.
Journals System - logo
Scroll to top