PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (405-417)
Mowa nienawiści na polskich stadionach piłkarskich
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (13)
1.
Curzon L. B. (2002), Dictionary of law, Edinburgh.
 
2.
Gerstenfeld P. B. (2004), Hate Crimes. Causes, Controls and Controversies, Thousend Oaks.
 
3.
Jurczak J. (2011), Chuligaństwo stadionowe. Symbole i gesty na polskich stadionach, Szczytno.
 
4.
Pallade Y., Villinger Ch., Berger D. (2007), Antysemitism and racism in European Soccer, Berlin.
 
5.
Siedlecka E. (2011), Znak pedałowania poza prawem, Gazeta Wyborcza z dnia 29 listopada 2011 r., s.17.
 
6.
Tulli M., Kowalski S. (2003), Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Warszawa.
 
7.
pod red Antoszewski A., Herbut A. R. (2002), Leksykon politologii, Wrocław.
 
8.
pod red. Garland J., Malcolm D., Rowe M. (2000), The future of football: Challanges for the Twenty-First Century, London.
 
9.
pod red. Lipowska– Teutsch A., Ryłko E. (2007), Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści, Warszawa.
 
10.
European Union Agency for Fundamental Rights. Annual Report 2010. Conference Edition, FRA 2010.
 
11.
Hate Crime Monitoring and Victim Assistance in Poland and Germany (2009), Nigdy Więcej and Opferperspektive, Warsaw – Potsdam.
 
Journals System - logo
Scroll to top