PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (26-38)
Nauka zdalna związana z pandemią COVID-19 a bezradność intelektualna uczniów
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na wiele zmian społecznych na świecie. Dotknęły one również edukację, która musiała zmierzyć się z zupełnie nowym wyzwaniem – nauką on-line. W tej nagłej, niespodziewanej i nowej sytuacji bezradność intelektualna uczniów wydaje się być niezwykle istotnym zagadnieniem. Celem badań było sprawdzenie, czy istnieje korelacja doświadczenia nauczycieli w nauczaniu on-line z bezradnością intelektualną uczniów oraz czy istnieją istotne statystycznie różnice w nasileniu bezradności intelektualnej uczniów ze względu na czas trwania nauki zdalnej. Próbę badawcza stanowiło 1134 uczniów i 858 nauczycieli z całej Polski, głownie ze szkół podstawowych. W badaniu zastosowano następujące narzędzia badawcze: ankietę własnego autorstwa, Skalę Bezradności Intelektualnej (SBI), autorstwa Grzegorz Sędka (na potrzeby niniejszego badania narzędzie dostosowano do oceny nauki on-line). Analiza danych wykazała, że nie istnieje zależność między doświadczeniami nauczycieli w nauczaniu on-line i bezradności intelektualnej uczniów oraz, że bezradność intelektualna uczniów zmienia się istotnie statystycznie z czasem trwania nauki on-line.
Journals System - logo
Scroll to top