PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (221-256)
Niedostosowanie społeczne i zagrożeni nim uczniowie szkoły gimnazjalnej
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Motywem podjęcia przez autorkę tematu zagrożenia niedostosowaniem społecznym była przede wszystkim chęć odnalezienia jak największej ilości przyczyn tego zjawiska, a ponadto kto i dlaczego jest najbardziej podatny i zagrożony niedostosowaniem oraz dlaczego jedne osoby są mniej odporne na negatywne wpływy środowiska i otoczenia niż inne. Prezentowana praca za główny przedmiot stawia sobie odnalezienie uwarunkowań powodujących występowanie zjawiska niedostosowania społecznego oraz zagrożenie nim wśród uczniów klas II i III gimnazjum.
Journals System - logo
Scroll to top