PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Często zastanawiamy się, jakie istnieją wzajemne relacje pomiędzy marketingiem, reklamą a public relations (PR). Związek marketingu i reklamy zdaje się łatwy do wyjaśnienia, gdyż reklama jest jednym z narzędzi promocji, ta zaś stanowi element marketingu-mix, czyli tzw. 4P. Znacznie trudniejszym zadaniem jest próba rozgraniczenia obszarów marketingu i PR – w niedużych organizacjach często dział public relations jest nawet łączony (sic!) z działem marketingu. Philip Kotler i William Mindak (1978, s. 13–20) wyróżniają pięć rodzajów takich połączeń: (a) PR i marketing są oddzielnymi dziedzinami; (b) niektóre obszary z obu dziedzin się pokrywają; (c) marketing jest dziedziną dominującą; (d) public relations jest dziedziną dominującą oraz (d) public relations i marketing są dziedzinami równoważnymi. Oznacza to, że niełatwo udzielić odpowiedzi na pytanie, która z dziedzin jest dominująca. Autorki niniejszego opracowania zajmują stanowisko, że są to dwie różne dziedziny, jednak mocno ze sobą powiązane, gdyż część obszarów pokrywa się w pewnym stopniu bądź raczej cele, które im przyświecają, są podobne. Często też zdarza się, że w marketingu wykorzystywane są pewne narzędzia typowe dla obszaru public relations. Wydaje się również, że znacznie istotniejsze niż sama kategoryzacja jest to, aby organizacja zachowywała spójność – strategiczną i koncepcyjną – działań w tych dwóch obszarach, gdyż tylko wtedy możliwe jest osiągnięcie synergii. Zatem spójność działań marketingowych i PR-owskich może przesądzić o sukcesie przedsiębiorstwa lub jego braku. Niniejsze opracowanie jest uzupełnioną i rozszerzoną wersją wcześniejszej książki Autorek pt. „Efektywne sposoby pozyskiwania klienta. Podstawowe zagadnienia z obszaru marketingu i public relations” z 2015 roku. Podobnie jak poprzedniczka, monografia ma służyć studentom oraz osobom związanym z działalnością marketingową i PR jako przewodnik po podstawach teoretycznych, ale przede wszystkim ma stanowić pewnego rodzaju praktyczny drogowskaz. Duży nacisk położono na aspekt praktyczny każdego z omawianych problemów z obszaru marketingu i public relations. Przedstawiono także rozwiązania z zakresu nowoczesnych środków i narzędzi dotyczących obu dziedzin nauki. Czytelnik znajdzie również wiele przykładów, a także będzie miał możliwość sprawdzenia swej wiedzy teoretycznej i praktycznej, studiując pytania kontrolne umieszczone na końcu opracowania. W celu doskonalenia swoich umiejętności, jak też zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy można będzie wykonać ćwiczenia dotyczące większości omawianych w monografii problemów.
 
REFERENCJE (145)
1.
Albin K., Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, PWN, Warszawa 2000.
 
2.
Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2003.
 
3.
Andrzejewski P., Sztuka budowania wizerunku osób, firm i instytucji, Forum, Poznań 2003.
 
4.
Antczak A., Elak L., Żołnierze CIMIC i oficerowie prasowi w operacjach międzynarodowych – wybrane aspekty, Wyd. AON, Warszawa 2009.
 
5.
Antczak B., Antczak A., Jak stworzyć pozytywne wrażenie, zyskać przychylność i spełnić oczekiwania klienta? WSGE, Józefów 2014.
 
6.
Antczak B., Statystyka… Nie taki diabeł straszny, WSGE, Józefów 2013.
 
7.
Antczak B., Usługi edukacyjne – rynek taki sam jak inne?, WSGE, Józefów 2011.
 
8.
Armstrong G., Harker M., Kotler P., Brennan R., Marketing: an Introduction, Pearson Education, Essex 2009.
 
9.
Barty J., Markiewicz R., Matlaka A., Prawo mediów, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 
10.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2002.
 
11.
Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.
 
12.
Bielecki W.T., Walczak A., „Przedsiębiorcy wobec wyzwań e-rewolucji”, [w:] L.W. Zacher (red.), Transformacje, WSPiZ, Warszawa 2001.
 
13.
Bielski I., Współczesny marketing. Filozofia, strategie, instrumenty. Studio EMKA, Warszawa 2006.
 
14.
Birkenbihl V.F., Komunikacja werbalna, Astrum, Wrocław 1997.
 
15.
Black S., Public Relations, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005.
 
16.
Briggs S., Successful Tourism Marketing: A Practical Handbook, Kogan Page 2001.
 
17.
Budzyński W., Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Wyd. Poltext, Warszawa 2006.
 
18.
Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, POLTEXT, Warszawa 2000.
 
19.
Casse P., Jak negocjować, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 
20.
Cenker E.M., Negocjacje, WSKiZ, Poznań 2002.
 
21.
Christopher E.M., Umiejętność negocjowania w biznesie, Zysk i S-ka , Poznań 1998.
 
22.
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi , GWP, Gdańsk 2004.
 
23.
Clark C., The Conditoins of Economic Progress, Macmillan, London 1957.
 
24.
Cooley Ch., Social Organization, New York 1989.
 
25.
Crisp R.J., Turner R.N., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 2009.
 
26.
Cutlip S.M., Center A.H., Broom G.M., Effective Public Relations, Pearson Education Inc., New Jersey 1999.
 
27.
Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa 1998.
 
28.
Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Czynnik ludzki jako determinanta osiągnięcia sukcesu firmy, SGH, Warszawa 2001.
 
29.
Dąbrowski P.J., Praktyczna teoria negocjacji, Sorbog, Warszawa 1991.
 
30.
Dębowski A., Techniki perswazji i wywierania wpływu, 2008, http://biblioteka.nlpcoaching.....
 
31.
Dobek- Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, wyd. ASTRUM, Wrocław 1999.
 
32.
Dobek-Ostrowska B., Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie, Astrum, Wrocław 2004.
 
33.
Dobska M., Dobski P., Marketing usług medycznych, INFOR, Warszawa 2000.
 
34.
Droździak P., Dobry i zły gliniarz, http://skuteczna-psychoterapia....
 
35.
Drucker P., Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, 1993.
 
36.
Drzycimski A., Sztuka kształtowania wizerunku, Businessman Book, 2000.
 
37.
Eiglier P., Langeard E., Lovelock Ch.H., Bateson J.E.G., Jung R.F., Marketing of Consumer Services, New Insights, CUP, Cambridge 1977.
 
38.
Encyklopedia Powszechna, t. VII, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2008.
 
39.
Fisher A., The Clash of Progress and Security, London 1935.
 
40.
Fisher R., Ury W., Patron B., Dochodząc do TAK: negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 2007.
 
41.
Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Współczesna ekonomika usług, PWN Warszawa 2005.
 
42.
Fowler A., Jak skutecznie negocjować, Petit, Warszawa 2001.
 
43.
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2000.
 
44.
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996.
 
45.
Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Hansa Communication, Warszawa 1994.
 
46.
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa–Kraków 1999.
 
47.
Grzegorczyk A., Reklama, PWE, Warszawa 2010.
 
48.
Hilke W., Dienstleistungs – Marketing, Gabler Verlag, Wiesbaden 1989.
 
49.
Hill C., International Business: Competing in the Global Marketplace, McGraw – Hill/Irwin, New York 2011.
 
50.
Hogan, K., Psychologia perswazji, Czarna Owca, Warszawa 2005.
 
51.
Hughes M., Marketing szeptany: z ust do ust, jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 
52.
Jeffery M., Data-Driven Marketing: The 15 Metrics Everyone in Marketing Should Know, Wiley & Sons, New Jersey 2010.
 
53.
Kaczmarczyk S., Badania Marketingowe. Metody i Techniki, Warszawa 2003.
 
54.
Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 2010.
 
55.
Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1991.
 
56.
Kennedy G., Negocjacje doskonałe. Wszystko, co powinieneś wiedzieć, aby udało ci się za pierwszym razem, Rebis, Poznań 2000.
 
57.
Kennedy G., Negocjator. Leksykon, EMKA, Warszawa 1998.
 
58.
Knapp M.L., Hall J.A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, ASTRUM, Wrocław 2000.
 
59.
Kossowski P., Dziecko i reklama telewizyjna, Żak, Warszawa 1999.
 
60.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1973.
 
61.
Kotler P., Armstrong G., Wong V., Saunders J., Principles of marketing, Pearson Education, Essex 2008.
 
62.
Kotler P., Marketing Management, Prentice Halll, New York 2002.
 
63.
Kotler P., Marketing, Geberthner i S-ka, Warszawa 1994.
 
64.
Kowalczyk E., Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, AE, Poznań 2001.
 
65.
Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2000.
 
66.
Królewski J., Sala P., e-Marketing. Współczesne trendy, PWE, Warszawa 2016.
 
67.
Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, WSPiZ, Warszawa 2000.
 
68.
Kukuła A.J., Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, Difin, Warszawa 2013.
 
69.
Lange O., Ekonomia polityczna, PWN, Warszawa 1967.
 
70.
Lewiński P.H., Retoryka reklamy, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2008.
 
71.
Lovelock Ch., Services Marketing, People, Technology, Strategy, Prentice Hall, Upper Saddle River NJ 2001.
 
72.
Lunden B., Rosell L., Techniki negocjacji. Jak odnieść sukces w negocjacjach, BL Info, Gdańsk 2003.
 
73.
Lux J., Michalska-Kobiela A., Reklama, Wydawnictwo „Adam”, Warszawa 2001.
 
74.
Łaguna M., Markowicz B., Negocjacje i komunikacja w biznesie, UW-M, Olsztyn 2000.
 
75.
Malinowska M., Efektywność i skuteczność komunikacji marketingowej, Difin, Warszawa 2016.
 
76.
Marshall A., Zasady ekonomii, Warszawa 1925.
 
77.
McCarthy E.J., Basic Marketing: A Managerial Approach, Homewood, 1960.
 
78.
McDaniel Jr.C., Gates R., Marketing Research, Wiley & Sons, New York 2011.
 
79.
McDonald M., Payne A., Marketing Plans for Service Businesses, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford 2005.
 
80.
McDonald M., Wilson H., Marketing Plans: How to Prepare them, How to Use them, Wiley & Sons, New York 2011.
 
81.
McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.
 
82.
Michalak P.R., Daszkiewicz D., Musz A., Marketing wirusowy w Internecie, HELION, Gliwice 2009.
 
83.
Middleton V. i wsp., Marketing in Travel and Tourism, Elsevier, Amsterdam 2009.
 
84.
Miotk A., Skuteczne social media, Gliwice 2013.
 
85.
Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi, Motywacja, wiedza, umiejętności, PWN, Warszawa 2015.
 
86.
Murdoch A., Prezentacje i wystąpienia w public relations, Warszawa 2004.
 
87.
Myers D.G., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2006.
 
88.
Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków 1995.
 
89.
Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Antykwa S.C., Kraków 2000.
 
90.
Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, PSB, Kraków 2000.
 
91.
Niewadzi C., Sektor usług w kapitalizmie, PWN, Warszawa 1982.
 
92.
Nordhaus S., Ekonomia, PWN, Warszawa 1998.
 
93.
Olędzki J. (red.), Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2010.
 
94.
Olędzki J. (red .), Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2011.
 
95.
Olędzki J. (red.), Public relations: znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
96.
Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1997.
 
97.
Payne A., The Essence of Services Marketing, Prentice Hall, Hampstead 1993.
 
98.
Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa 1999.
 
99.
Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997.
 
100.
Penc J., Strategie zarządzania, Placet, Warszawa 1995.
 
101.
Płaneta K., Krótko na temat – jak działa w biznesie zasada niedostępności, http://ebizneskrokpokroku.pl/k....
 
102.
Porter M.E., Strategia konkurencji, MT Biznes, Warszawa 2006.
 
103.
Rathmall J.M., Marketing in the Sector Service, CUP, Cambridge 1974.
 
104.
Rogoziński K., Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1993.
 
105.
Rozwadowska B., Public Relations, Studio Emka, Warszawa 2002.
 
106.
Rubin J.Z., Brown, B.R., Negotiation theory and practice, Cambridge 2010.
 
107.
Sadowski M., Rewolucja w Social Media, Warszawa 2013.
 
108.
Schramm W., Man, Messages and Media, New York 1973.
 
109.
Scott D.M., The New Rules of Marketing & PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases..., Wiley, New York 2011.
 
110.
Sernovitz A., Marketing szeptany: zachęć ludzi, aby mówili o twoich produktach, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 
111.
Sillamy N., Słownik psychologii, Książnica, Katowice 2008.
 
112.
Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 
113.
Sonczyk W., Media w Polsce, WSiP, Warszawa 1999.
 
114.
Szewczyk A., Informacja – dobra lub zła nowina, Hogben, Szczecin 2004.
 
115.
Sztucki T., Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Wyd. Placet, Warszawa 2006.
 
116.
Sztucki T., Marketing: sposób myślenia, system działania, Wyd. Placet, Warszawa 1994.
 
117.
Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, GWP, Gdańsk 2006.
 
118.
Tworzydło D., Public relations – wyzwania współczesności, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004.
 
119.
Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk 1999.
 
120.
Tytuła M., Okaramus J., Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 2011.
 
121.
Uniszewski Z., Konflikty i negocjacje, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 
122.
Wiktor W.J., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2017.
 
123.
Wilcox D.L., Cameron G.T., Public Relations: Strategies and Tactics, Pearson, 2011.
 
124.
Winch A., Winch S., Negocjacje, Difin, Warszawa 2005.
 
125.
Wiszniewski A., Sztuka mówienia, Videograf II, Katowice 2003.
 
126.
Witkowski T., Psychomanipolacje, Unus, Wałbrzych 2004.
 
127.
Wojcik K., Public relations od A do Z. Analiza sytuacji wyjściowej. Planowanie działalności, Wyd. Placet, Warszawa 2001.
 
128.
Wojcik K., Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wyd. Placet, Warszawa 2009.
 
129.
Żbikowska A., Public relations. Strategie firm międzynarodowych w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
 
130.
Antczak A., Komunikacja werbalna i niewerbalna a międzynarodowe public relations, [w:] T. Kanash (red.), Społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów w dobie społeczeństwa sieciowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Mińsk Mazowiecki 2009.
 
131.
Antczak B., Rola marketingu w procesie kierowania firmą, „Journal of Modern Science” 1/6/2009, WSGE 2009.
 
132.
Antczak B., Współczesne tendencje tworzenia, dyfuzji i wykorzystania wiedzy, [w:] Dylematy współczesnej edukacji, WSGE, Józefów 2012.
 
133.
Freedman J.L., Fraser, S.C., Compiance without pressure: The Foot-in-the-door, „Journal of Personality and Social Psychology 4/1966.
 
134.
Furman W., Public relations: zmniejszanie czy powiększanie nierówności w sferze komunikowania? (Próba odczytania publikacji miesięcznika „Press” z lat 1996–2002),.
 
135.
„Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Zeszyt Nr 5, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004.
 
136.
Hejduk I., Perspektywy i szanse rozwoju nowoczesnych form marketing w Polsce, [w:] „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” 9/1990.
 
137.
Jastrzębowski W., Propozycje systematyzacji usług, [w:] A. Ginsbert (red.), Usługi i ich rola społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa 1965.
 
138.
Kaleta J., Rynek, [w:] Encyklopedia biznesu, PWE, Warszawa 1994.
 
139.
Kisielnicki J., Technologia informacyjna jako czynnik wspomagający proces globalizacji – studium na przykładzie polskiej transformacji, [w:] G. Kołodko (red.), Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, WSPiZ, Warszawa 2001.
 
140.
Klimkowska R., Kulturowe uwarunkowania reklamy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 664/2004.
 
141.
Kotler P., Mindak W., Marketing and Public Relations, „Journal of Marketing”, Vol. 42, No 4, 1978.
 
142.
Lipiński E., Wstęp do rozważań nad problematyką usług w ekonomii politycznej socjalizmu, [w:] A. Ginsbert (red.), Usługi i ich rola społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa 1965.
 
143.
Lovelock C., Classifying Services to Gain Strategic Marketing Insights”, Journal of Marketing, Vol. 43, 1983.
 
144.
Masłyk-Musiał E., System informacji w przedsiębiorstwie przemysłowym, Zeszyty Naukowe, Politachnika Śląska, Wrocław 1975.
 
145.
Zacher L.W., Człowiek – informacja: niebezpieczne związki, [w:] A. Łapińska (red.), Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 
Journals System - logo
Scroll to top