PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (175-194)
Nowoczesne urządzenia mobilne a bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W dążeniu do poprawy jakości życia człowieka wprowadza się wiele rozwiązań za- awansowanych technologicznie czy urządzeń opartych na nowoczesnych technologiach. Jednym z takich urządzeń, mającym powszechne zastosowanie, jest telefon komórkowy. Obecnie stanowi on nieodłączny element wyposażenia większości ludzi. Popularność telefonu komórkowego z jednej strony wpływa na poprawę komfortu życia (praktycznie nieograniczona możliwość komunikowania się za pomocą mowy czy pisma), a z dru- giej sprawia, że staje się on zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka (uzależnienie od ciągłego korzystania z telefonu komórkowego). W tych dwóch aspektach można rozpatrywać wykorzystanie telefonu komórkowego w trakcie przemieszczania się po drogach. W artykule na podstawie wyników badań bezpośrednich przeanalizowano sposób wykorzystywania telefonów komórkowych przez pieszych i kierowców oraz dokonano próby oceny ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 
REFERENCJE (25)
1.
Alm H., Nilsson L., Changes in Driver Behaviour as a Function of Handsfree Mobile Phones – a Simulator Study, „Accident Analysis & Prevention” 1994, Vol. 26(4).
 
2.
Caird J.K. i in., A meta-analysis of the effects of texting on driving, „Accident Analysis & Prevention” 2014, Vol. 71.
 
3.
Davis S.J., Pugliese B.J., Barton B.K., The intersection of pedestrian safety and multimodal perception, „Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour” 2019, Vol. 67, November.
 
4.
Gariazzo C., Staffoggia M., Bruzzone S. i in., Association Between Mobile Phone Traffic Volume and Road Crash Fatalities: A Population-based Case-crossover Study, „Accident Analysis & Prevention” 2018, Vol. 115.
 
5.
Horberry T., Osborne R., Young K., Pedestrian smartphone distraction: Prevalence and potential severity, „Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour” 2019, Vol. 60, January.
 
6.
Jackisch J., Sethi D., Mitis F., European Facts and the Global Status Report on Road Safety 2015, WHO, Kopenhaga 2015.
 
7.
Jiang K. i in., Effects of mobile phone distraction on pedestrians’ crossing behavior and visual attention allocation at a signalized intersection: An outdoor experimental study, „Accident Analysis & Prevention” 2018, Vol. 115.
 
8.
Jurgilewicz M. i in., Prawne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego, red. K. Rajchel, Towarzystwo Naukowe Powszechne, Warszawa 2011.
 
9.
Kompała D., Istota zagrożeń. Obronność, „Zeszyty Naukowe” 2014, nr 3(11).
 
10.
Lewis I., Watson B., Ho B., Slow down! Get off that phone! The impact of a high schoolroad safety education program in influencing whether a young person speaks up to a risky drive, „Transportation Reseach Part F” 2021.
 
11.
Lipovac K. i in., Mobile Phone Use While Driving-literary Review, „Transportation Research. Part F” 2017, Vol. 47.
 
12.
Liu Y., Alsaleh R., Sayed T., Modeling the influence of mobile phone use distraction on pedestrian reaction times to green signals: A multilevel mixed-effects parametric survival model, „Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour” 2021, Vol. 81.
 
13.
Mayhew D., Robertson R., Brown S., Vanlaar W., Driver distraction and hands-free texting while driving, https://www.adeptdriver.com/as....
 
14.
Oviedo-Trespalacios O. i in., Driving behaviour while self-regulating mobile phone interactions: A human-machine system approach, „Accident Analysis & Prevention” 2018, Vol. 118.
 
15.
Pawłowski A., Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego, „Problemy Ekorozwoju” 2006, nr 1.
 
16.
Peden M. i in. (red.), World Report on Road Traffic Injury Prevention, WHO, Genewa 2004.
 
17.
Pires C. i in., Car drivers’road safety performance: A benchmark across 32 countries, „IATSS Research” 2020, Vol. 44.
 
18.
Program realizacyjny na lata 2018–2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dokument przyjęty 5 kwietnia 2018 r.
 
19.
Rajchel K., Porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1979.
 
20.
Raplh K., Girardeau I., Distracted by “distracted pedestrians”?, „Transportation Research Interdisciplinary Perspectives” 2020, Vol. 5, May.
 
21.
Sabey B.E., Road Safety: Research and Reality. 6th Reuben Smeed Memorial Lecture, „Transportation” 1991, Vol. 18(2).
 
22.
Scott-Parker B., Oviedo Trespalacios O., Young driver risky behaviour and predictors of crash risk in Australia, New Zealand and Colombia: Same but different?, „Accident Analysis & Prevention” 2017, Vol. 99.
 
23.
Shapiro L., Mortimer R.G., A Literature Review and Bibliography of Research and Practice in Pedestrian Safety, Highway Safety Research Institute, Institute of Science and Technology, The University of Michigan, Michigan 1969.
 
24.
Wells H.L. i in., Distracted Pedestrian Behavior on two Urban College Campuses, „Journal of Community Health” 2018, Vol. 43.
 
25.
Zbyszyński M., Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego – stan obecny i przyszły, „Transport Samochodowy” 2017, z. 1.
 
Journals System - logo
Scroll to top