PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (205-220)
Oddziaływania wychowawcze w placówce szkolno-wychowawczej na przykładzie MOS „Jędruś” w Józefowie
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
25 lat temu wdrożono program samorządności uczniowskiej w ośrodku szkolno-wychowawczym w oparciu o zapożyczoną z nauk medycznych metodę społeczności grupowej. Metoda ta okazała się bardzo trafnym rozwiązaniem w sytuacji trudności w zinternalizowaniu wartości i norm społecznych przez dzieci i młodzież. Wdrożenie programu następowało etapami ponieważ dla kadry pedagogicznej była to dość radykalna zmiana. Część wdrożonych programem struktur nie przetrwała do dzisiaj lub przetrwała w szczątkowej postaci a część funkcjonuje nadal. Przeprowadzane po dwóch latach od wdrożenia do realizacji badania programu potwierdziły zasadność jego wdrożenia. Mimo upływu wielu lat program nadal daje pozytywne efekty, mimo iż sytuacja się zmieniła i doświadczyliśmy wielu zmian, między innymi zmian wywołanych kryzysem pandemicznym oraz sytuacją czasu post pandemicznego.
Journals System - logo
Scroll to top