PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (315-342)
Ośrodki przystosowania społecznego w Polsce jako przykład kryzysu penitencjarnej resocjalizacji instytucjonalnej
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Ośrodki społecznego dostosowania były środkami karnymi i resocjalizacji. Zostały wprowadzone do polskiego prawa karnego przez przepisy kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego z dnia 19 kwietnia 1969 r., które weszły w życie z dniem 1 stycznia 1970 roku. Oznacza to, że mogą być stosowane przez sądy jako kary dla recydywistów w ramach art. 60 Kodeksu karnego, który mówi, że ośrodki przystosowania społecznego mogą być obowiązkowe dla wielu recydywistów. Cele umieszczania skazanego w ośrodku społecznego dostosowania to: 1) dodatkowy wpływ resocjalizacji na skazanych w warunkach ograniczenia wolności, 2) badanie stopnia przystosowania społecznego sprawcy oraz obserwacja życia w społeczeństwie i stopniowe rozszerzanie ich praw, 3) ochrony społeczeństwa przed dalszym łamaniem prawa przez osoby umieszczone w środku. Ośrodki, uznane za nieskuteczne, zostały zniesione w 1990 roku poprawkami do kodeksu karnego.
Journals System - logo
Scroll to top