PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (65-78)
Państwo Islamskie – zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę analizy i oceny zjawiska jakim jest islamski terroryzm w postaci Państwa Islamskiego. Autor porusza problematykę związaną z dualizmem tego zagadnienia – statyczność i dynamiczność tego zjawiska. W omawianym artykule przedstawiono genezę, identyfikację oraz charakterystykę nietypowej organizacji terrorystycznej jaką jest Państwo Islamskie. Treść merytoryczna niniejszego artykułu zawiera zarówno własne przemyślenia, oceny i opinie, jak i aspekty zaprezentowane w oparciu o udokumentowane źródła wiedzy, a ponadto opiera się na informacjach medialnych oraz innych źródłach wiedzy dokumentalno- naukowej, które przyczyniły się do stworzenia obrazu oraz analizy tak zwanego Państwa Islamskiego. Państwo Islamskie od momentu powstania różnie było nazywane – ISIS, ISIL, IS, DAESH. Najczęściej używany skrót to ISIS. Jest on akronimem od Islamic State in Iraq and Al-Sham ( Państwo Islamskie w Iraku i Al- Szam). „Al Sham’’ odnosi się do regionu obejmującego Syrię, Liban oraz część Turcji i Jordanii. Wcześniej ISIS było znane jako ISI (Państwo Islamskie w Iraku) a dodanie członu „ al Szam’’ wyraźnie dało sygnał do dalszej ekspansji i podboju całego regionu. Skrót ISIL oznacza praktycznie to samo co ISIS. Różnica jest tylko w literze L, która odnosi się do Lewantu a nie do al Szam, choć zasadniczo chodzi o ten sam region. W czerwcu 2014 roku ISIS ogłosiło, że zmienia swoją oficjalną nazwę na Państwo Islamskie (IS). DAESH jest powszechnie stosowany na Bliskim Wschodzie i jest skrótem znienawidzonym przez bojowników IS. Wyraz DAESH ma również inne znaczenie: „zdeptani’’ lub „rozbici w pył’’. Państwo Islamskie jest prawdopodobnie najbardziej specyficznym tworem jaki powstał na obecnej arenie międzynarodowej. Aby wyjaśnić zjawisko tej organizacji terrorystycznej czy też „quasi państwa”, należy przeprowadzić analizę stanu faktycznego czym tak naprawdę jest tak zwane Państwo Islamskie. Wspomniane, inne formy nazewnictwa jak IS ( ang. Islamic State) lub ISIS (ang. Islamic State of Iraq and Syria) czy z arabskiego DAESH, które według opinii wielu specjalistów, same w sobie nie wyjaśniają istoty tej organizacji, a wręcz przeciwnie utrwalają tylko propagandę. ISIS nie jest strukturą państwową tak jak mogłaby to sugerować nazwa, aczkolwiek jednoznaczne określenie czym tak naprawdę jest ISIS stanowi duże wzywanie ze względu na przejawianie się wielu kluczowych cech.
 
REFERENCJE (10)
1.
Hall, B. (2015). ISIS Państwo Islamskie. Brutalne początki armii terroru. Warszawa: Muza.
 
2.
Hanne, O., Flichy de La Neuville, T. (2015). Państwo Islamskie. Geneza nowego kalifatu. Warszawa: Dialog.
 
3.
Otłowski, T. (2015). Islamiści u bram Europy. Warszawa: Polska Zbrojna nr 3.
 
4.
Otłowski, T. (2016). Islamska armia orków. Warszawa: Polska Zbrojna nr 2.
 
5.
Otłowski, T. (2015). Płomień świętej wojny. Warszawa: Polska Zbrojna nr 5.
 
6.
Rękawek, K. (2015). Jak nie Państwo Islamskie? Zagrożenie terroryzmem międzynawowym dla Polski. Warszawa: Biuletyn Polski Instytut Spraw Międzynarodowych nr 72.
 
7.
Special Report: The Islamic State. (2015) Washington: The Clarion Project.
 
8.
Szubart, K. (2016). Fala europejskiego dżihadu. Warszawa: Polska Zbrojna nr 2.
 
9.
Szubart, K. (2015). Wojna z Kalifem. Warszawa: Raport Specjalny Fundacji Amicus Europae.
 
10.
Wejkszner, A. (2011). Zagrożenie fundamentalizmem islamskim w Europie. Poznań: Biuletyn Instytutu Zachodniego nr 49.