PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (45-64)
Państwo Islamskie zagrożeniem dla podstawowych wolności człowieka
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
We współczesnych czasach powstało nowe zagrożenie – jest nim rozwój tak zwanego Państwa Islamskiego. W tych miejscach na świecie, gdzie dochodzi ono coraz poważniej do głosu istnieją poza islamem także inne religie. Jednak ich wyznawcy stanowią zdecydowaną mniejszość w porównaniu z wyznawcami panującego tam islamu. Obecność innych religii, a przede wszystkim chrześcijaństwa, jest poważnie zagrożona. Media praktycznie każdego dnia przekazują wstrząsające informacje o przypadkach okrucieństwa bojowników tak zwanego Państwa Islamskiego wobec osób, należących do mniejszości religijnych, głównie wobec chrześcijan. A przecież dokumenty międzynarodowe gwarantują bezpieczeństwo religijne każdemu człowiekowi. Każdy człowiek, także ten należący do mniejszości religijnej, ma zagwarantowane prawo do wolności religijnej. Jednak, czy może czuć się bezpieczny? Czy chrześcijanie żyjący na Bliskim Wschodzie, będący mniejszością religijną, mogą czuć się bezpieczni? Czy Europejczycy w niedalekiej przyszłości nie będą obawiać się o swoje bezpieczeństwo religijne i narodowe? Czy wskutek masowego, niekontrolowanego napływy imigrantów z Afganistanu, Syrii, Iraku i innych państw z rejonu wpływów tak zwanego Państwa Islamskiego, bezpieczeństwo religijne i narodowe Polaków nie będzie zagrożone? Wskazana w tytule artykułu kolejność zagrożeń bezpieczeństwa nie jest przypadkowa. W sytuacji nieprzestrzegania postanowień międzynarodowych przez zwolenników tak zwanego Państwa Islamskiego, nie będzie zagwarantowane bezpieczeństwo religijne mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie. W przypadku zaś Europy, nieprzestrzeganie postanowień międzynarodowych, nieszanowanie przez imigrantów istniejącej kultury i tradycji, może zaowocować poczuciem braku bezpieczeństwa religijnego wśród Europejczyków. Jeżeli państwo nie będzie w stanie zagwarantować bezpieczeństwa religijnego swoim obywatelom, to pojawiać się będą nad Państwo Islamskie zagrożeniem dla podstawowych wolności człowieka użycia względem osób należących do innych religii. Takie wymykające się spod kontroli instytucji państwowych sytuacje, mogą wywołać zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, co jest kwestią czasu.
 
REFERENCJE (14)
1.
Bierzanek, R., Symonides, J. (2000). Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 
2.
Jaksik, Ł. (2014). Oczyszczanie z chrześcijan. W: Niedziela, Tygodnik katolicki, nr 45, ss. 10-12.
 
3.
Kłos, A. (2013). Fatwa zachęcająca do gwałtów na chrześcijankach. W: Niedziela, Tygodnik katolicki, nr 16, s. 9.
 
4.
Krukowski „J. (2000). Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
5.
Otłowski, T. (2015). Islamiści u bram Europy. W: Polska Zbrojna, nr 3 (827), ss. 85-88.
 
6.
Otłowski, T. (2015). Płomień świętej wojny. W: Polska Zbrojna, nr 5 (829), ss. 80-84.
 
7.
Pietrzak, M. (1999). Prawo wyznaniowe, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.
 
8.
Pokruszyński, W. (2012). Bezpieczeństwo teoria i praktyka (Podręcznik akademicki). Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
9.
Prawa Człowieka, Dokumenty międzynarodowe (1996). B. Gronowska, T. Jasudowicz i C. Mika (red.), Toruń: Wydawnictwo Comer.
 
10.
Preece, J. J. (2007). Prawa mniejszości. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
11.
Raï, B. B. (2013). Wolność religijna tylko w przypadku przejścia na islam, nigdy odwrotnie. W: WPIS. Wiara, Patriotyzm i Sztuka, nr 7-8/33-34, ss. 50-55.
 
12.
Schwarzgruber,M. (2014). Gorączka dżihadu, W: Polska Zbrojna, nr 10 (822), ss. 88-91.
 
13.
Warchałowski, K. (2004). Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
14.
Zajączkowska, B. (2014). Kościół w Iraku umiera. W: Gość niedzielny, nr 31, s. 19-21.
 
Journals System - logo
Scroll to top