PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (8-25)
Plusy i minusy kształcenia w okresie pandemii dla rodziny i dzieci
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przez ponad rok, ze względu na pandemię, zaistniały w całym świecie specyficzne restrykcje dotyczące życia ludzi i ich funkcjonowania, obejmujące także edukację – w tym wkroczyły one w zasady pracy szkół każdego stopnia i etapu kształcenia, w realizowanie programu zajęć, we wzajemne relacje uczniów i nauczycieli oraz funkcjonowanie instytucji szkolnych. Kształcenie na odległość, dzięki możliwościom stwarzanym przez współczesną technologię, okazywało się bardzo pomocne w zachowaniu ciągłości kształcenia i zapewnieniu ciągłości ścieżki szkoleniowej. Kształcenie takie posiada swoje wady i ograniczenia, ale także można wskazać na szereg zalet, zwłaszcza jeśli się uwzględni uwarunkowania, jakie wymuszała sytuacja w odniesieniu do dzieci jak i rodziców, samej rodziny i też instytucji szkolnych, ich współpracy oraz odkrywania nowych zadań. Nadzwyczajne i nieoczekiwane sytuacje w szkole i w rodzinie, jakie spowodował okres pandemii, to nie tylko zatem cały szereg nowych i dotychczas nieznanych problemów, ale zarazem także impuls do kreatywnego poszukiwania nowych rozwiązań pro-jakościowych i faktycznej troski o jakość kształcenia.
Journals System - logo
Scroll to top