PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (237-249)
Podejście oparte na ryzyku jako skuteczne narzędzie zarządzania procesami w organizacji
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zarządzający firmami borykają się często z problemami związanymi ze zbieraniem istotnych informacji i ich analizą konieczną do skutecznego planowania oraz nadzorowania procesów przebiegających w firmie. Ponadto analiza danych i przekształcanie ich w konkretne działania operacyjne wymaga podejścia eksperckiego. Praktycznym rozwiązaniem jest zarządzanie ryzykiem określane w nowej normie ISO 9001:2015 jako „Myślenie oparte na ryzyku” i będące jej wymogiem. Rozwiązanie to pozwala na ustalenie hierarchii ryzyk, opierając się na skutkach danego ryzyka i prawdopodobieństwie jego wystąpienia, oraz na podjęcie niezbędnych działań związanych z zarządzaniem ryzykiem, na przykład stosowanie zabezpieczeń, ograniczanie skutków, minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia czy świadome tolerowanie, a nawet zwiększanie ryzyka w celu wykorzystania szansy. Jest to odpowiedź na współczesną potrzebę wspomagania procesu podejmowania decyzji zarządczych, mających istotny wpływ na wyniki ekonomiczne, pozycję rynkową i możliwości rozwoju.
 
REFERENCJE (3)
1.
Kłak M. (2010). Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce.
 
2.
Morawski M. (2005). Zarządzanie wiedzą w perspektywie personalnej. W: (red.)K. Perechuda, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce. Projekt UE Transition Facility 2004/016-829.01.08, s. 10−11.
 
Journals System - logo
Scroll to top