PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (301-322)
Podważenie autorytetu funkcjonariusza publicznego – zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny
 
 
Więcej
Ukryj