PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (201-219)
Pomoc rodzinom dzieci z zachowaniami ryzykownymi w świetle programu Ośrodka Profi laktyki i Terapii „Jest Czas” w Płocku
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wypracowany na bazie terapii systemowej program pracy z rodziną pacjenta uzależnionego od narkotyków w Ośrodku Profilaktyki i Terapii „Jest Czas” w Płocku. W pierwszej części omówione zostały główne założenia teoretyczne rozumienia zachowań ryzykownych młodzieży w świetle teorii rozwojowej Jessorów i podejścia systemowego. W drugiej części scharakteryzowano ogólne założenia i strukturę organizacyjną ośrodka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przebieg terapii rodzinnej. W trzeciej części artykułu omówiono program terapeutyczny oparty na koncepcji Lee Jampolsky’ego, określonej przez tego amerykańskiego psychologa „Przekonaniami umysłu uzależnionego”.
Journals System - logo
Scroll to top