PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (311-325)
Powiatowa komisja bezpieczeństwa i porządku jako instytucja porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCJE (19)
1.
1) Banaszak B., (2009), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – komentarz, wydanie elektroniczne – Legalis, Warszawa.
 
2.
2) Bolesta S., (1983), nr 1, Pojecie porządku publicznego w prawie administracyjnym, „Studia Prawnicze” Warszawa.
 
3.
3) Bolesta S., (1973), Pozycja prawna MO w systemie organów PRL, Warszawa, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW.
 
4.
4) Czapiński W., (1928), nr 9, Bezpieczeństwo spokój i porządek publicznym w naszym prawie administracyjnym, Gazeta Administracji i Policji Państwowej.
 
5.
5) Czapska J., (2004), Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Kraków.
 
6.
6) Dziurzyński K., Sawicki A., (2009), Doświadczanie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym [w:] Włodzimierz Fehler (red.) Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, bnw, Warszawa.
 
7.
7) Dziurzyński K., Sawicki A.., (2010), Mieszkańcy miast polskich w obliczu niepokojów i zagrożeń [w:] Włodzimierz Fehler (red.) Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Bobollanum, Warszawa.
 
8.
8) Dziurzyński K., (2010), Mieszkańcy małych miast polskich w obliczu.
 
9.
niepokojów i zagrożeń wywołanych przestępczością, [w:] M. Trombski, B. Kosowski (red.), Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania.
 
10.
Ochroną Pracy, Katowice.
 
11.
9) Głowacki R., Łojek K., Tyburska A., Urban A., (2007), Poradnik dla.
 
12.
członków komisji bezpieczeństwa i porządku, Szczytno, Wydawnictwo.
 
13.
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 
14.
10) Mączyński M., (2010), Komentarz do art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym, wydanie elektroniczne Lex Polonica Warszawa.
 
15.
11) Misiuk A., (2008), Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
16.
12) Sprengel B., (2009), Powiatowe komisje bezpieczeństwa i porządku – teoria i rzeczywistość, [w:] M. Lisiecki, M. Raczkowska-Lipińska, B. Sitek, W. Pokruszyński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian, Józefów, Wydawnictwo WSGE.
 
17.
13) Ura E., (1974), nr 2, Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa, Państwo i Prawo.
 
18.
14) Węgrzecki A., (2010), Ontologiczne i aksjologiczne aspekty bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo jako wartość. Wydanie pokonferencyjne z II Konferencji Naukowej z cyklu „Bezpieczeństwo jako wartość” zorganizowaną przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, 18 kwietnia 2008, Kraków.
 
19.
15) Zaborowski J., (1977), Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW.
 
Journals System - logo
Scroll to top