PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (441-452)
Programy prewencyjne polskiej Policji
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (6)
1.
Woźniak B., 1997, Policja a społeczeństwo. Działania dotyczące prewencji kryminalnej, [w:] Policja a społeczeństwo. Wybrane problemy, pod red. P. Majera i A. Misiuka, Szczytno, wyd. Wyższej Szkoły Policji.
 
2.
Stefański M., 2008, Uspołecznienie Policji w procesie demokratyzacji państwa, [w:] Teoria i praktyka prewencji kryminalnej, pod red. A. Jaworskiej i M. Stefańskiego, Słupsk, wyd. Akademii Pomorskiej.
 
3.
Stefański M., 2007, Uspołecznienie policji jako proces kształtowania poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Kierunki rozwoju służb prewencyjnych policji w Polsce, Szczytno, wyd. Wyższej szkoły Policji.
 
4.
2008, Raport o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku, Warszawa, materiał Komendy Głównej Policji.
 
5.
Urban A., 2009, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
6.
Pater D., 2008, Koordynacja działań społecznych w ramach programu. „Bezpieczne Mazowieckie”, [w:] Teoria i praktyka prewencji kryminalnej, pod red. A. Jaworskiej i M. Stefańskiego, Słupsk, wyd. Akademii Pomorskiej.
 
Journals System - logo
Scroll to top