PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (35-58)
Protecting minors from Internet threats. Legal instruments or alternative measures?
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (27)
1.
Andrzejewska A. (2014). Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Difin, Warszawa.
 
2.
Badźmirowska-Masłowska, K. (2012). Edukacyjne aspekty bezpieczeństwa nowych technologii komunikacyjnych dla małoletnich w świetle Strategii Unii Europejskiej na rzecz lepszego Internetu dla dzieci, „Journal of Modern Science”, 3(14)2012, s. 433- 472.
 
3.
Badźmirowska-Masłowska, K. (2013). Fighting against child sexual abuse and child sexual exploitation in Europe. Media and internet perspective, [in:] Europe of Founding Fathers. Investement in the Common future, M. Sitek, G. Dammacco, A. Ukleja, M. Wójcicka (eds.), WSGE, Józefów, pp. 147–160.
 
4.
Badźmirowska-Masłowska K., (2012). Ochrona dzieci i młodzieży przed negatywnym wpływem mediów audiowizualnych w świetle dokumentów Unii Europejskiej. Wprowadzenie do analizy prawnej, [w]: Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka, S. Ćmiel, J. Zawisza (eds.), WSGE, Józefów, s. 71–118.
 
5.
Badźmirowska-Masłowska, K. (2013). Ochrona małoletnich jako podstawa ograniczenia retransmisji audiowizualnych usług medialnych w świetle prawa UE, „Journal of Modern Science”, 2/2013, 413–435.
 
6.
Badźmirowska-Masłowska, K. (2015). Ochrona małoletniego przed zagrożeniami ze strony mediów w świetle amerykańskich standardów prawnych. Przegląd wybranych zagadnień, [w:] Prawo i proces karny w obliczu zmian, J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki, Sąd Najwyższy, Warszawa, pp.171–208.
 
7.
Badźmirowska-Masłowska, K. (2013). Rozwój nowych technologii komunikacyjnych a bezpieczeństwo dzieci w Unii Europejskiej (1996–2011). Perspektywa prawna, [w:] Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym, A. Andrzejewska, J. Bednarek, S. Ćmiel (red.), WSGE, Józefów, t. 1 s. 213–260.
 
8.
Castels M., (1996). The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. I. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell.
 
9.
Castels M., (1997). The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. II. M. Castells. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell.
 
10.
Castells M. (2009). Communication Power, Oxford, New York: Oxford University Press.
 
11.
Clay, D., Vignoles, V. L., Dittmar (2005). Body Image and Self-Esteem Among Adolescent Girls: Testing the Influence of Sociocultural Factors,”Journal of Research on Adolescence” 15(4), pp. 451–477.
 
12.
Cooley Ch.H (1910). Social Organization. A Study of Larger Mind, Charles Scribner`s Sons, New York, 1910, https://archive.org/details/so... ( access 30.06.2017).
 
13.
Dodge R., Daly A., Huyton J., Sanders L.D. (2012). The challenge of defining wellbeing, “International Journal of Wellbeing”, 2(3)/2012, pp. 222-235.
 
14.
van Eijk N. (2011). Net Neutrality and Audiovisual Services, “IRIS plus” 2011–5, pp. 7–19.
 
15.
Ferrell, J. (2009). Cultural criminology, [in:] 21st Century Criminology. A Reference Handbook, Sage Publications, Inc., 2009, pp. 219–227.
 
16.
Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press.
 
17.
Haraszt M. (2008). The merits of media self-regulation. Balancing rights and responsibilities, [in:] The Media Self-Regulation Guidebook. All questions and answers, OSCE, Vienna, Chapter I.
 
18.
Ólafsson, K., Livingstone, S., & Haddon, L. (2013). Children’s Use of Online Technologies in Europe. A review of the European evidence base. LSE, London: EU Kids Online. http://eprints.lse.ac.uk/50228... (access 30.06.2017).
 
19.
Livingstone S., Haddon L., Görzig A., Ólafsson K., EU kids online, September 2011, http://www.lse.ac.uk/media%40l... /EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdf (access 30.06.2017).
 
20.
Livingstone S., Bober M., Helsper, E. (2005). Inequalities and the digital divide in children and young people` s Internet use; findings from the UK Children Go Online project, https://www.york.ac.uk/res/e-s... (access 30.06.2017).
 
21.
Livingstone, S., Mascheroni, G., Ólafsson, K.& Haddon, L. (2014). Children’s online risks and opportunities: Comparative findings from EU Kids Online and Net Children Go Mobile, http://eprints.lse.ac.uk/60513...(access 30.06.2017).
 
22.
Jordan A. B., Romer D. (ed.) (2014). Media and the Well-Being of Children and Adolescents, New York: Oxford University Press.
 
23.
Palzer C. (2003), European Provisions for the Establishment of Co-Regulation Frameworks Co-Regulation, 2003, [in:] IRIS Special: Co-Regulation of the Media in Europe, European Audiovisual Observatory, Strasbourg, pp. 3–13.
 
24.
Potter, W.J, Cooper, R., Dupagne M. (1993). The Three Paradigms of Mass Media Research In Mainstream Communication Journals, Communication Theory Three/ Four November 1993, pp. 317–335.
 
25.
Stępka P., Kołodziejczyk W. (2006). Mechanizmy samo- i współ-regulacyjne w obszarze mediów, Analiza Biura KRRiT, 14/2006.
 
26.
Wortley R., Smallbone S. (2012). Internet Child Pornography: Causes, Investigation, and Prevention, New York: Praeger Publishing.
 
27.
Weinstein A, Lejoyeux M. (2010). Internet addiction or excessive Internet use, “The American Journal of Drug and Alcohol Abuse”, Aug;36(5 ): 277–83.