PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (287-304)
Przeciwdziałanie zagrożeniom przez służby podległe MSWiA poprzez wykorzystanie bezzałogowych platform mobilnych w obszarze bezpieczeństwa publicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W referacie opisano potrzebę wyposażenia służb podległych ministrowi spraw. wewnętrznych w bezzałogowe systemy powietrzne (BSP) oraz ich wykorzystanie w akcjach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, porządkowych – Policji, rozpoznawczo-ochronnych – Straży Granicznej oraz ochronnych – Biura Ochrony Rządu. Ponadto podjęto temat związany z najpoważniejszym zagrożeniem XXI wieku, jakim jest terroryzm, stanowiący obecnie największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Ze względu na unikalne cechy i możliwości, m.in. poprzez zainstalowanie GPS oraz dzięki wbudowanym systemom nawigacyjnym, systemy bezzałogowe mogą być mniej uzależnione od pory dnia oraz mniej ograniczone warunkami pogodowymi.Wykorzystanie bezzałogowych systemów powietrznych umożliwia „zwolnienie” funkcjonariuszy z wykonywanych prac w środowisku objętym skażeniem, związanych z dużym prawdopodobieństwem i ryzykiem zranienia lub utraty życia, oraz w miejscach i odległościach nieosiągalnych, niedostępnych w inny sposób (tereny górzyste, torfowiska, tereny bagienne).
Journals System - logo
Scroll to top