PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (33-68)
Przyczyny narkomanii u osób zakażonych wirusem HIV
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
STRESZCZENIE
Problem narkomanii znajduje się w sferze zainteresowania wielu nauk, służb i instytucji publicznych. Mimo upływającego czasu narkomania sta￾nowi jeden z doniosłych i ciągle nierozwiązanych problemów społecznych. Podjęte przez nas badanie ma charakter opisowy i wyjaśniający. Opisując osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, postanowiliśmy poszu￾kać odpowiedzi na pytania: co skłoniło młodych ludzi do inicjacji narkoty￾kowej, jaki jest kontekst narkotyzowania się oraz jakie są związki pomiędzy poszczególnymi zmiennymi opisującymi uzależnienie badanych osób. Po￾nadto podejmując się analiz i opisu uzyskanych wyników, chcieliśmy usta￾lić, na ile z określonymi zachowaniami narkotykowymi powiązane są cechy społeczno-demograficzne takie, jak: płeć, wiek czy wykształcenie. Grupą badaną było 100 pacjentów zakażonych wirusem HIV i leczonych w Wo￾jewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Badanie było realizowane od czerwca do października 2008 roku.