PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (242-256)
Przygotowanie do zawodu nauczyciela w opiniach studentów w Polsce i Portugalii
 
Więcej
Ukryj
1
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem prezentowanego fragmentu badań było poznanie opinii studentów w Polsce i Portugalii (według miejsca zamieszkania) na temat stopnia ich przygotowania do zawodu nauczyciela. W przeprowadzonych badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Uzyskane wyniki wykazały, iż rozkład trzech najliczniejszych grup odpowiedzi przedstawiał się następująco: miasto powyżej 500 tys. mieszkańców – stopnie: średni 17,2%, wysoki 11,0%, bardzo wysoki 3,1%; miasto od 50,5 do 500 tys. mieszkańców – stopnie: średni 4.9% badanych, wysoki 4.9%, bardzo niski 1,8%; miasto od 5,5 do 50 tys. mieszkańców – stopnie: wysoki 9,2%, średni 6,1%, niski 1,8%; miasto do 5 tyś. mieszkańców – stopnie: średni 3,1%, wysoki – 0.6%, bardzo wysoki – 0.6% oraz wieś – wysoki – 12.3%, średni – 9.8%, bardzo wysoki – 2.5%. Oznacza to, iż w opinii najliczniejszej grupy badanych (41,1%) studia pedagogiczne przygotowały ich w średnim stopniu do wykonywania zawodu nauczyciela, drugą pod względem liczebnym grupą są studenci, których zdaniem zostali w czasie studiów przygotowaniu do zawodu nauczyciela w stopniu wysokim (38.0%), natomiast w opinii 8.0% respondentów w stopniu bardzo wysokim.
Journals System - logo
Scroll to top