PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (167-181)
Rodzimy terroryzm jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu w Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Terroryzm stanowi poważne zagrożenie i jest jednocześnie ogromnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa Europy. Następuje stały rozwój form i metod dokonywania ataków, występują także zmiany w ogólnym profilu ludzi włączających się do działalności terrorystycznej. Motywacja religijna spełnia coraz większą funkcję w „stawaniu się terrorystą”. Zauważalna jest ona przede wszystkim podczas radykalizacji muzułmanów. Niebezpieczeństwo terrorystyczne na obszarze Europy mające w podłożu idee separatystyczne nie jest całkowicie wyplenione, aczkolwiek terroryzm islamski rządzi się zupełnie innymi planami, cele i zasady dokonywania ataków skupiają się na spektakularności i jak największej liczbie ofiar. Celem pracy jest wskazanie najważniejszych przyczyn terroryzmu łączących się z próbą ich sklasyfikowania. Uwzględnia on nie tylko źródła terroryzmu, lecz także ich wzajemne powiązania, czynniki na niego wpływające, a także zmiany zachodzące w sferze takich zjawisk.
 
REFERENCJE (8)
1.
Adamczuk M. (2011). Rodzimy terroryzm jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu w Europie, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 1, s. 17.
 
2.
Allan M. (2018). Kamikaze made in Europe. Kraków: Universitas, s. 43.
 
3.
Chodak P. (2016). The influence of the antiterrorist act onto the Poland’s security and citizens’ rights, [w:] B. Sitek, Ł. Roman (red.), The selected contemporary aspects of human rights, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
4.
Ficowski A. (2013). Obóz nie śpi, „Tygodnik Powszechny”, nr 20.
 
5.
Izak K. (2011). Zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem w Europie na podstawie wybranych przykładów. Teraźniejszość, prognoza ewolucji i kierunki rozwoju, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 5.
 
6.
Phillips M. (2010). Londonistan. Jak Wielka Brytania stworzyła państwo terroru. Warszawa: Wydawnictwo Sprawy Polityczne.
 
7.
Roman Ł. (2015). Istota współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science” 4, vol 27.
 
8.
Roman Ł. (2016). Państwo Islamskie – zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa, [w:] Ł. Roman, M. Sitek, G. Winogrodzki (red.), Współczesne konteksty bezpieczeństwa. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
Journals System - logo
Scroll to top